آمار من و تو

دكتر دندانپزشك خوب چه كسي است ؟

دكتر دندانپزشك

 خوب چه كسي است ؟

 

 

 

راهكارهاي ترس نداشتن از دكتر دندانپزشك :
برخي اوقات به دليل ترسي كه از دندانپزشكي داريم به دكتر دندانپزشك مراجعه نميكنيم و شايد از درد دندان نيز رنج ميكشيم و از رفتن ميترسيم . من در اينجا راهكاري براي از بين بردن ترس از دندانپزشكي به شما ارايه ميدهم :
اگر از رفتن به نزد دكتر دندانپزشك ترس و استرس داريد و حس خوبي از روبرو شدن با او نداريد ميتواند دليل بر يك خاطره بد از تجربه ي اي كه در گذشته از دندانپزشكي داشته ايد باشد و اين ترس و استرس از درمان ناخوشايندي كه داشته ايد باشد كه با راهكارهايي كه گفته ميشود ميتوانيد بر اين حالت غلبه كرده و به راحتي براي درمان به نزد پزشك رفته.

1- فراموش كردن خاطره ي بد از دندانپزشكي:
بيشتر كودكان با رفتن به دندانپزشكي تجربه بدي را داشته اند و بايد تا آخر عمر خود از رفتن به دكتر بترسند و ميتواد يكي از دلايل اصلي مراجعه نكردن به پزشك باشد.
راه غلبه : از خاطرات دندانپزشكي و مطب دكتر دندانپزشك كه در دوران كودكي و نوجواني داشته ايد را فراموش كنيد و تصوراتي كه از يك فرد روپوش سفيد با ابزار فلزي داشته ايد را از ذهن خارج كنيد و از اين حالات بيرون بياييد و ديگر ترسي نداشته باشيد.

حالت دوم اين ترس زماني است كه فرد به دليل درد زيادي كه از دندان درد داشته به نزد دندانپزشك مراجعه كرده و به اين دليل كه ماده ي بي حسي دير عمل كرده هر كاري كه روي دندان انجام ميگيرد همراه با درد زياد بوده و تحربه ي بدي را در ذهن ايجاد كرده و اين افراد با درد و زجر زيادي مواجه ميشوند و بايد بدانيد كه اين حالت براي موقعي بوه كه مشكل حادي داشته ايد و بايد درد بيشتري را تحمل كنيد.
و اگر يك تجربه ي بد از دندانپزشكي داريد دليلي نيست كه دوباره اين تجربه برايتان بوجود آيد و نبايد با استناد بر خاطرات گذشته ي كودكي كه داشته ايد ديگر به نزد پزشك معالج نرويد.و بايد اين خاطرات را از فكرتان دور بريزيد.

2- ترس از درد درمان:
يكي از علت هاي داشتن درد زياد داشتن دندان هاي حساس و بيماري هاي لثه بوده و فرد در فكر دردي است كه در طول درمان بايد تحمل كند و به اين دليل از رفتن به دكتر صرفه نظر كرده و براي اينكه درد دندان را تحمل نكند  دجار استرس شده و حتي درد دندان را تحمل ميكند ولي درد درمان را نميتواند تحمل كند.
راهكار : بايد قبل از اينكه درد شروع شود به درمان و پيشگيري اقدام كنيد تا اينكه دندان درد شديد بگيريد و بعد به دكتر مراجعه كنيد. 
براي انكه اين حالت را از بين ببريد حتما دندان پزشكي را انتخاب كنيد كه رفتارش دوستانه بوده و شيوه ي درماني خوشونت نداشته باشد و در مرحله ي اول كه مراجعه ميكنيد قبل از درمان آرام بخش يا مسكن تجويز كند تا بدون درد و با آرامش درمان را شروع كنيد.

انواع روكش هاي دنداني PFM

3- ترس از سوزن :
بيشتر مردم بيشتر اوقات از آمپول ميترسند و با ديدن سوزن و تصور كردن آن وحشت زيادي را در خود ايجاد ميكنند كه چگونه اين آمپول و درد آنرا تحمل كنند .
راهكار:
براي اينكه از درد آمپول نترسيد به دكتر بگوييد كه قبل از اينكه آمپول را تزريق كند حتما از اسپري سر كننده استفاده كند و بعد از آن اقدام كند تا درد را متوجه نشويد و بيشتر دكتر دندانپزشك ها از آمپول هايي كه بدون درد هستند استفاده ميكنند تا از حد زيادي كاهش درد تزريق را داشته باشد و شما براي اينكه درد را كم تر تصور كنيد در هنگام تزريق ميتوانيد چشمتان را ببنديد تا با ديدن سوزن وحشت نكنيد.

4- كنترل كردن 
در زماني كه به دندانپزشكي ميرويد بايد به دكتر خود اعتماد كامل داشته باشيد شايد كمي سخت است كه اين حالت را در خود ايجاد كنيد ولي شما كه نميدانيد چه اتفاقي قرار است بيفتد و روي آن كنترلي نيز نخواهيد داشت .

راهكار:
اگر با ديدن وسايل درماني وحشت ميكنيد از پزشك بخواهيد كهحتما وسايل را برايتان توضيح دهد تا با آشنا شدن و كارايي هر كدام از آن ها ترس كمتري پيدا كنيد.

5- صداي ابزارها:
در هنگام درمان در دندانپزشكي صداهاي دستگاه شايد شما را بترساند كه مثل كشيدن ناخن روي دندان بوده و اين استرس را در شما ايجاد ميكند .

راهكار:
اگر از صداهاي دستگاه ها ترس و واهمه داريد بايد بدانيد كه اين صدا از ورود هوا درون دستگاه ايجاد ميشود و اين صداي دريل هيچگونه ترسي ندارد و اگر اين دريل هاي مخصوص كاردكتر دندانپزشك روغن كاري شده باشند و زيادي قديمي نباشند صداي كمتري را دارند.
كه شما ميتوانيد براي اينكه اين صداها را نشنويد از هدفون استفاده كنيد تا با گوش دادن به مسيقي ديگر نترسيد و آن را تا حدي بلند كنيد كه ديگر صدايي را نشنويد.

6- شرمندگي از وضعيت دندان ها و عدم مراجعه:
اگر از دسته افرادي هستيد كه به دليل وخيم بودن حالت دندان هايتان از رفتن به دكتر خجالت ميكشيد و احساس شرمندگي ميكنيد  و شايد بترسيد كه به دكتر مراجعه كنيد بايد بگم كه كاملا بي مورد بوده .
راهكار: بدون شرمندگي به نزد دكتر رفته و به او كاملا توضيح دهيد كه دندان پوسيده داريد و ميخواهيد چه اقدامي كنيد و اين را بدانيد كه دكتر دندانپزشك از اين طريق پول در مي آورد و هيچ شرمندگي نبايد در شما بوجود آيد كه وضعيت دندان هايتان چگونه است و با افتخار به دندانپزشكي مراجعه كنيد و اين ترس را از بين ببريد.
و اين را مدنظر داشته باشيد كه دكترتان حتما دندان هايي بدتر از شما ديده است و نبايد به خاطر يك حالت درد درمان را به تعويق نيندازيد و باعث ايجاد پوسيدگي به ريشه و عصب دندان شويد.

7- بوي بد دهان:
در هنگام رفتن به دندانپرشكي يك بوي خاصي را استشمام ميكنيد كه شايد خوشايند نباشد و اين باعث استرس شما شود 
راهكار : 
ميتوانيد به مقدار زيادي به خود عطر بزنيد تا در هنگام حضور در دندانپزشكي مشامتان پرشود و ديگر بوهاي تهوع آوري كه حس ميكنيد را نشنويد و شما را آزرده خاطر نكند .

گاهي  در دهان خود دچار خشكي خواهيد شد كه  اين امر به خاطر كاهش توليد بزاق در دهان است.معمولا اگر دنداني خراب و پوسيده در دهان داريد و به ان رسيدگي نكرده باشيد ممكن است دچار چنين مشكلي نيز شويد.اگر كار از كار گذشته باشد گاهي اوقات تنها راه كشيدن دندان است.اما اين كار در واقع به عنوان آخرين مرحله درماني مي باشد و تا قبل از ان هر دندانپزشك تمام تلاش خود را خواهد كرد تا جاي ممكن دندان آسيب ديده را ترميم كند.

گاهي اوقات خشكي دهان اصلا مربوط به دندان هاي شما نيست و عوامل ديگري در ان دخيل هستند. اما جالب است بدانيد اگر در اين مورد هم دندان ها دخالتي نداشته باشند ولي خشكي دهان شما طولاني مدت شود مي تواند همين امر به دندان هايتان آسيب برساند.در واقع در صورت عدم وجود بزاق كافي باعث خواهد شد سطوح دهان از حالت نرمي و لزج بودن خارج شده و حتي كار شستشوي محيط درون ان نيز به سختي انجام شود و همين امر موجب خواهد شد تا ميزان پوشيدگي دندان شما افزايش يابد و در نهايت منجر به خرابي دندان هايتان شود.
البته معمولا اگر به يك دكتر دندانپزشك مراجعه نماييد و از او بخواهيد براي خشكي دهان شما تجويزي نمايد او استفاده از روش هاي مختلفي را در جهت بهبود اين وضعيت پيشنهاد خواهد داد. از جمله استفاده از آدامس ها و شكلات هاي بدون قند مي تواند بزاق دهان را تحريك كرده و باعث كاهش خشكي دهان شود.همچنين استفاده از بزاق مصنوعي و استفاده از دهانشويه ها نيز در اين امر مي تواند تاثير گذار باشد..

 

يكي ديگر از سوالاتي كه ممكن است براي شما نيز ايجاد شده باشد اين است كه آيا با افزايش سن ممكن است دندانهايمان را از دست بدهيم هر چند اگر خوب از انها مراقبت نماييم.؟
بايد گفت خير امروزه با پيشرفت هايي كه در علم دندانپزشكي صورت گرفته است حتي سامنداني را خواهيم يافت كه هنوز  دندان هاي اصلي خود را دارند.شما با رعايت بهداشت و دهان و دندان و همچنين چكاب هاي به موقع  و مراجعه دوره اي به دكتر دندانپزشك باعث خواهيد شد تا احتمال خرابي دندان ها تقريبا به صفر برسد.در واقع پيشگيري هميشه كم هزينه ترين راه براي جلوگيري از يك بيماري است و بسيار بهتر از درمان مي باشد و اين نته نيز اينجا صادق است و شما بايد براي حفظ سلامت دهان و دندان خود نكات لازم را رعايت نماييد.
شما بايد به صورت منظم از مسواك زدن و در طول روز بعد از هر وعده غذايي از نخ دندان استفاده نماييد.هر چه سن شما رو به افزايش مي رود ماده اي كه باعث پوسيدگي دندان هايتان مي شود سريع تر در دهان شما شكل خواهد گرفت.پس لازم است حتما در اين حالت شما نيز رسيدگي خود را به بهداشت دهان و دندان بيشتر نماييد.
در هر سني كه هستيد بايد احتمال اين را بدهيد كه مكن است به دليل عدم توجه لازم كار شما منجر به كشيدن دندان شود. پس دقت كنيد پوسيدگي و خرابي تنها مختص كودكان و نوجوانان نيست و بزرگسالان هم در هر سني كه باشند از اين خطر در امان نخواهند بود.دلايل پوسيدگي چه در كودكان و چه در بزرگسالان يكسان است.فقط همانطور كه رد بالا نيز عنوان كرديم در سنين بالاتنر ماده اي كه باعث  پوسيدگي دندان ها مي شود كمي بيشتر از سنين پايين توليد مي شود و بايد بيشتر مراقب بود.
با تحليل رفتن لثه ها امكان آسيب ديدن دنان ها افزايش مي يابد.كاهش بزاق نيز عاملي ديگر است كه مي تواند ميزان آسيب ديدن دهان و دندان شما را افزايش دهد.در بسياري از حالات هميشه بيماري لثه باعث كشيدن دندان شده چرا كه در اوايل بيماري كسي زياد ان را جدي نگرفته و انقدر پيشرفته تا به اين درجه از خرابي رسيده است.


غذاهايي كه در ميان دندان هاي شما باقي مي مانند و يا سيگار كشيدن و همچنين وجود دندان هاي نا نظم و حتي استفاده از بريج هاي نامناسب و استفاده از رژيم هاي غذايي مر و نوشيدني هايي همچون نوشابه همه و همه مي توانند از عوامل پوسيدگي دندان شما باشند.
با افزايش سن ممكن است ديگر نتوانيد با دندان هايتان به مانند قبل عمل جويدن را به خوبي انجام دهيد و به همين منظور بايد حتما براي خود رژيم غذايي خاصي در سنين مختلف داشته باشيد.مثلا يكي از علت هايي كه ممكن است نوتاسته باشيد عمل جويدن را انجام دهيد وجود دندان هاي دردناك  و لثه هاي ملتهب است.
يكي ديگر از مشكلاتي كه شايد بسياري در هنگام رفتن به دكتر دندانپزشك آن را تجربه مي كنند اين استكه بسيار دچار استرس مي شوند.در اينجا يك پزشك با تجربه بايد بتواند با بيمار خود ارتباطي صميمي برقرار نمايد تا از مزان فشار روحي ان بكاهد.
برخي از افراد نيز به خاطر وجود بيماري هاي ديگر مجبور هستند داروهاي خاصي را مصرف نمايند و يا داراي مشكلات قلبي هستند . حتما قبل از اينكه بخواهيد  توسط دانپزشك دندان خود را بي حس كنيد او را اين موضوع مطلع نماييد و اگر بيماري خاصي داريد حتما بايد دانپزشك شما نيز در جريان ان قرار گيرد.
موردي ديگر كه بايد به ان پرداخت در مورد ايمپلنت است . بسياري از ما فقط اسم آن را شنيده ايم و چيز خاصي در مورد نحوه انجام ان و جزييات ان نمي دانيم. ايملنت براي بيماراني كه ديگر براي انها دنچر جوابگو نيست بهترين راه حل مي باشد.البته اين به ان معنا نيست كه هر بيمار  بهترين راه براي او استفاده از ايمپلنت است . اين روش حتما بايد به تشخيص پزشك باشد و قبل از ان بايد با يك دكتر دندانپزشك مشورت نماييد .چرا كه شايد هنوز نياز به كشيدن دندان در شما حس نشود كه بخواهيد داز ايمپلنت استفاده نماييد..

ايمپلنت
اما روش هايي در دندانپزشكي وجود دارند كه صرفا براي زيبا كردن لبخند شما استفاده مي شوند .سوال اينجاست كه آيا از اين روش ها مي توان در سنين بالا نيز استفاده كرد ؟در اين خصوص پشنهاد مي كنيم حتما از يك دكتر دندانپزشك مشورت بگيريد و نظر نهايي را از او بخواهيد و هيچگاه سر از خود و بدون نظر يك پزشك متخصص اقدام به كاري در اين باره نكنيد.

 

آيا تا كنون به دندان درد مبتلا شده ايد؟
آيا لثه ي شما دچار مشكلي شده است؟
آيا تاكنون در مورد چگونگي حفظ سلامت دندانهاي كودكتان سوالي برايتان پيش نيامده؟
بسياري از مرجعات كه بره مراجع دندانپزشكي و دتر دندانپزشك داريد ناشي از نداشتن آگاهي هاي لازم و اوليه براي دهان و بيماري هاي آن است. كه ميتوانيد آن ها را كسب كرده .
هر انساني دوست دارد هرچه بيشتر را بداند آن هم نوعي دانستني محسوب شده كه به كار مي آيد و ممكن است كه برخي اين سوالات را بخواهند از پزشك و دكتر دندانپزشك كنند و ممكن است كه دكتر وقت كافي براي توضيح دادن به سوالات اين افراد و بيمارها نداشته باشد چون ما دندانپزشكان با انبوهي از بيماران مواجه هستيم .
سوالاتي كه غالبا از دكتر دندانپزشك ميشود راجب اطلاعات عمومي اوليه است كه هر فردي ميتواند آن ها را بپرسد و بايد آن ها را بداند. يك انسان كنجكاو و تشنه ي علم پيوسته در صدد كسب اطلاعات بيشتر شده . اما شما بايد اين اطلاعات را از كجا گير بياوريد ؟ از بزرگترها، از رسانه هاي عمومي مثل صدا و سيما، روزنامه ها از كتبي كه مطالعه مي كنيم و بالاخره با طرح سوالاتي كه برايتان پيش مي آيد از ديگران ميكنيم تا هرروز اين اطلاعات اوليه رو به افزايش رفته و آن ها را افزايش دهيد.
پيشرفتهاي شگفت انگيز انسان در علونم مختلف ماحصل عطش بيشتر شده و هر چه بيشتر دانستن آن ها به دانش او مي افزايد نتيجه اي كه از دريافت اين سوالات و پيدا كردن پاسخ داشته سطح عمومي فرهنگي رادر همه ي زمينه ها ارتقا داده و آگاهي هاي مردم را افزايش داده .
تجربه ثابت كرده كه كه بتدريج آگاهي مردن ارتقا پيدا كند خواسته ها و مطالبات آن ها نيز افزايش پيدا كرده و اين حالت در علوم پزشكي نيز صادق بوده هرچه اطلاعاتي پزشك مردم بالاتر رفته توجه آن ها به سلامتي بيشتر شده و حساسيت بيشتري را انجام ميدهند.
مقايسه اي بين ميزان آكاهي و نوع تقاضاي مردم در كذشته و امروز شاهد بر اين نوضوع است كه همسو با افزايش آگاهي مردم خواسته ها و مطالبات آن ها نيز تغيير پيدا كرده و اين مساله در تمامي مراحل زندگي و مطالبات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بهداشت و درمان موثر بوده و رشد ميكند.
در زمينه ي علوم پزشكي تحقيقات نشان داده كه هر چه آگاهي مردم از سلامت و بيماري افزايش يافته شود سلامت و بيماري افزايش پيدا كرده و هم حساسيت آنها به سلامتي خود بيشتر شده و هم به نوعي تقاضاي آن ها براي دسترسي به سلامت هرچه بيشتر تغيير يافته است.
بسياري از والدين بچها هنگامي كه به دمتر دندانپزشك مراجعه ميكنند سوال ميپرسند كه چرا ناهنجاريهاي فكي و دنداني بيش از حد زياد شده ؟
و بايد گفت كه يكي از علتهاي اصلي در اين زمينه را ميتوان به داشتن دندان هاي زيبا و تقاضا براي رسيدن به اين مطلوب در نظر داشت و ما توجه زيادي را به دندان هاي خود داريم تا هم زيبا و هم منظم شوند و مردم در گذشته به اين نوع مسائل اهميت نميدادند.
به همان نسبت كه آگاهي مردم از سلامت و بيماري ها رشد نموده تقاضاي آن ها براي رشد بيماري ها و تقاضاي آن ها بيشتر شده و سطح توقعات آن ها نيز بالا رفته است.
بحث نياز و تقاضا نيز از همينجا شروع ميشود تقاضاي مردم براي داشتن دندان هاي زيباو منظم و درمان و خدمات به دنبال كشف نياز هاي آن ها افزايش يافته.
سطح آمادگي هاي اوليه و عمومي در هنگام درمان و يا در اثر بروز كردن بيماري صورت ميگيرد به عنوان مثال فردي را كه يك ياچند درمان پوسيده داشته است و ممكن است خودش مطلع نباشد كه داراي دندان ها خراب است و لذا به دنبال درمان ان ها نميرود و داشتن آگاهي به وجود اين پوسيدگي ها به يكي از طرق زير براي بيمار حاصل ميگردد.
- براي اينكه دندان ها سلامت هستند بايد به نزد دكتر دندانپزشك رفته 
- با آگاهي از علائم پوسيدگي خودش متوجه آن ميگردد.
- دندان درد ميگيرد و بيمار براي معالجه به نزد دكتر دندانپزشك رفته 

بايد دانست كه بهترين حالت نياز به كشف نياز ارتقا آگاهي است و بدترين حالت ان بروز بيماري است.
با توجه به مطالب فوق ضرورت دانستن بيشتر از سلامت دهان و دندان كاملا آشكار است . اطلاعات اوليه و ضروري دندانپزشكي ميتواند از جهات زير براي تك تك اعضاي خانواده مفيد باشد.
1-    والدين كه مسيوليت حفظ و سلامت كودكان خود را برعهده دارند ميتوانند با مطالعه كردن مطالب اين سايت و راهنمايي هايي كه براي حفظ و سلامت دندان هاي خود و كودكان خود آشنا شده و ضمن نظارت دقيق  و مراقبت از سلامت دهان و دندان كودكان خود در موقع مناسب نسبت به پيشگيري و درمان بيماري هاي احتمالي اقدام كرد.
2-    افراد خانواده با مطالعه كردن راهنمايي هاي ذكر شده در اين سايت ميتوانند مانند دكتر دندانپزشك از بيماري هاي خود مطلع شوند و به خوبي بتوانند سلامت دهان و دندان هاي خود را بر عهده بگيرند.
3-    اين مطالب ميتواند نقش يك دكتر دندانپزشك را ايفا كرده و با كسب كردن آگاهي هاي بيشتر نسبت به بيماري كه دارند دندانپزشك خود را انتخاب كنند و با آگاهي لازم عمل كنند.
طبق نظر سازمان بهداشت جهاني هرچه سطح بهداشت جهاني و آگاهي هاي مردم در جامعه بال رفته به همان سطح نيز به سلامت بيشتري منجر شده و به همين دليل است كه بيشتر سازمان هاي بهداشت با انجام كلاس هاي آموزش اوليه براي بهداشت دهان و دندان به افراد خانواده اقدام كرده تا اين قشر موثر بتوانند اطلاعات خود را به افراد ديگر و فرزندان وخانواده خود انتقال داده .
يكي از شاخص هاي مهمي كه در رابطه با سلامت هر جامعه در حيطه ي دهان وبيماري هاي دهاني و درمان آن است مراجعه كردن به مراكز درماني بوده و هر چه مراجعه كردن مردن به اين مراكز بيشتر باشد آگاهي مردم براي معالجه نيز بالاتر رفته چون در برخي جوامع زيادي به دكتر دندانپزشك مراجعه ميكنند تا معاينه شوند زيرا به سلامتي و زيبايي خود حساس هستند.  

نوشته شده توسط نعيم در ساعت 12:43 | لينك  |  نظر بدهيد

جرم

گيري دندان

 

  و نكات مهم آن

 


جرم دندان چيست و جرم گيري چه كاري انجام ميدهد؟
مطمئنا تا كنون به اين مسئله دقت كرده ايد كه افرادي كه در طول روز با آنها برخورد مي كنيد هر كدام رنگ دندان هايشان متفاوت است.گاهي ممكن است اصلا به چنين چيزي فكر نكنيد اما اگر دندان هاي مخاطبتان زيبا و مرتب و خوش رنگ باشد نظرتان را جلب مي كند و دقيقا مثل اين است كه توجه شما را مانند يك چراغ راهنما جلب مي كند.دقيقا برعكس اين حالت هم وجود دارد و مسلما شما با اين مسئله مواجه شده ايد.افرادي كه اصلا به بهداشت دهان و دندان خود اهميت نميدهند و سعي مي كنيد كه به هر نحوي كه شده از آنها فاصله بگيريد چون دندانهايشان ظاهري نامطلوب دارد و بوي بدي ميدهند.
هنگامي كه افراد به سلامت دندان هاي خود اهميت نميدهند و پس از وعده هاي غذايي مسواك نميزنند به مرور لايه اي از مواد غذايي بر روي دندان ها مي نشيند.اين لايه هاي بسيار نازك و غير قابل رويت همان جرم ها هستند كه در ابتدا بي خطرند و ظاهر دندان را به هيچ عنوان از فرم نمي اندازند اما تنها كافي است كه چند روز از عمر اين لايه هاي نازك بگذرد.كم كم رهان شروع مي كند به ايجاد بوي بد و مواد غذايي كه حاا ديگر چندان هم غذايي نيستند تبديل به اسيدهايي مي شوند كه باعث ايجاد حفره در دندان مي شود و دندان را اصطلاحا كرم زده مي كنند.
واژه جرم گيري دندان نيزاز همين جا نشعت گرفته است.اگر چند روز مسواك زده نشود و لايه هاي عذايي روي دندان بنشينند، با زدن مسواك همه آنها از بين مي روند اما اگر فاصله زماني و عمر اين لايه ها به چند ماه و يا چند سال برسد، ديگر به راحتي نمي شود از شر آنها خلاص شد.به طوري كه زردي آنها بر روي دندان باقي خواهد ماند و ظاهري زشت به وجود مي آورد.
علاوه بر افرادي كه در مراقبت از دندان هاي خود كم كاري مي كنند، موارد ديگري هم هستند كه به اين موضل گرفتار مي شوند.افراد سيگاري و كساني كه مصرف كننده مواد مخدر هستند، بسيار بيشتر از ساير افراد به جرم گيري دندان نياز دارند.علاوه بر افراد سيگاري و مصرف كنندگان مواد مخدر، كساني كه بيش از اندازه چاي مي نوشند نيز به جرم دندان مبتلا مي شوند.
جالب است بدانيد كه علاوه بر مواد غذايي، حتي خود بزاق دهان نيز سبب افزايش جرم بر روي دندان ها مي شود.بنابر اين اگر حتي براي مدتي غذا هم نخوريم ، باز هم جرم ها بر روي دندان ها مي نشينند.
از آنجا كه افراد در مورد جرمگيري دندان اطلاعاتكافي ندارند بسيار طبيعي است كه نظريات اشتباه و شايعه ها را در اين زمينه باور كنند.يكي از اين شايعه ها اين است كه با انجام عمل جرمگيري بر روي  دندان ها آنها لق خواهند شد.اين باور كاملا غلط است زيرا با انجام اين عمل به هيچ عنوان دندان لق نمي شود.پس از آن كه جرم بر روي دندان مي نشيند، اسيدي كه از جرم ها به وجود مي آيد سبب مي شود تا بخشي از قسمت هاي دندان نابود شود و بنابر اين دندان لق به نظر بيايد.اما فرد بيمار متوجه اين موضوع نخواهد شد و علت آن هم اين است كه حجم جرم ها به اندازه ايست كه دور دندان را احاطه مي كند و فرد اصلا حس نمي  كند كه بخشي از دندانش را از دست داده.ولي پس از آنكه جرم گيري دندان كاملا انجام شد، جرم ها از بين مي روند و اكنون ديگر جرمي وجود ندارد كه فضاي از دست رفته ميان لثه و دندان را پر كند.بنابر اين بسياري اين تصور را دارند كه جرم گيري دندان ها را لق مي كند.اين نظر اصلا صحت ندارد و هيچ توجيه علمي براي آن وجود ندارد.
نحوه جرم گيري:
به طور كلي دو نوع جرم گيري وجود دارد اول جرم گيري دستي كه در اين شيوه دندانپزشك با يك ابزار و به صورت دستي اقدام به جرم زدايي مي كند.اين شيوه براي همه افراد مناسب نيست و تنها افرادي كه جرم كمي بر روي دندانشان دارند مي توانند نياز خود را از طريق اين روش برآورده كنند.به اين سبك جرم گيري سطحي نيز گفته مي شود.
نوع دوم جرم گيري توسط دستگاه مي باشد.در اين نوع كه از ابزارهاي التراسونيك استفاده مي شد.پزشك با يك اسپري آب و دستگاه تمامي جرم ها را به صورت تك به تك خواهد گرفت.در اين روش دستگاه با ايجاد ضربات كوچك و مداوم جرم ها را مي زدايد و پس از استفاده مداوم از آب به وسيله اسپري آب سرد جرم هاي دهان را پاك و دستگاه را خنك مي كند.
اگر شما هم از جمله كساني هستيد كه استفاده از مورد دوم شامل حالتان مي شود و قصد تحقيق در اين زمينه را داريد بايد بدانيد كه اين روش به هيچ وجه درد ندارد چون در طي فرآيندجرم گيري دندان قرار نيست لايه اي از روي سطح دندان شما برداشته شود.به طور كلي عمل جرم زدايي اصلا درد ندارد ولي بعد از آن نبايد بلافاصله آب سرد و يا آب داغ و چاي خورد.
هر چند مدت يكبار نياز به جرم گيري است؟
اين تماما بستگي به اين دارد كه شما تا چه اندازه به بهداشت و سلامت دندان هاي خود اهميت مي دهيد.بسياري از افراد تنها با يك بار جرم زدايي جرم سنگين و انباشته شده بر روي دندان هايشان از بين ميرود و پس از آن شروع به مراقبت از دندان مي كنند و ديگر نياز اساسي به اين كار ندارند.و در صورت لزوم مي توانند از روش دستي استفاده كنند ولي چيزي كه كاملا مشخص است اين است كه هر كس سالي يكبار به اين كار نياز دارد تا جرم هايي كه با ابزاري مانند مسواك قابل پاك شدن نيستند، با ابزارهاي قوي تري مانند ابزار دندانپزشكي از بين بروند.هرچه مراقبت شما از دندان هايتان بيشتر باشد جرم گيري ساده تر، سريع تر و غير ضروري تر است.
در مورد افرادي كه مرتب مسواك مي زنند چندان مهم نيست كه هر سالي يكبار اين عمل را انجام بدهند ولي اگر اين كار را توسط پزشكان كار بلد انجام بدهند بسيار خوب است.

 

حتما اگر شما هم دندان هايي زرد رنگ و جرم گرفته داريد اين سوال به ذهنتان امده كه آيا جريم گيري دندان مي تواند براي  آنها مر باشد يا خير ؟
قبل از اينكه بخواهيم جواب سوال را بدهيم بهتر است كمي در مورد جرم دندان صحبت كنيم تا بدانيد اين جرم دقيقا از چه چيزي تشكيل شده است.همه روزه بروي دندان هاي ما يك لايه چسبنده  قرا مي گيرد و اگر براي مدتي كوتاه مسواك زدن را فراموش نيم خواهيم ديد اين لايه ها بروي يكديگر جمع شده و ديگر به همين راحتي و تنها با يك مسواك زدن و نخ دندان كشيدن از بين نخواهند رفت.اگر اين لايه ها همان روز توسط مسواك زدن برداشته نشود خواهيد ديد كه بعد زا مدتي تبديل به رسوبات اهكي سفيد و زرد شده و ديگر كار از كار گذشته و هر چقدر هم مسواك بزنيد از بين نخواهد رفت.اين رسوبات آهكي همان جرم ها هستند كه قرار است راجع به انها در اين بخش صحبت كنيم.
جرم هايي كه در روي دندان هايمان ايجاد شده باشند به خوبي قابل ديدن هستند اما جرم هايي كه در اطراف دندان ها باشند شايد به همين راحتي قابل ديدن نباشند. و همان ها هستند كه بسيار خطر ناك تر از ساير جرم هاي ديگر مي باشند.

جرم گيري دندان و نكات مهم آن


جرم هايي كه در بالاي لثه بر روي دندان ها تشكيل مي شوند قابل رويت هستند بيشتر در اطراف طوق دندان ها نمايان مي شوند. ولي جرم هايي كه در نواحي زير لثه تشكيل مي شوند بمراتب خطرناكترند.
جرمي كه بر روي دندانها تشكيل ميشود چيزي شبيه جرم هاي دور جدار داخلي سماور است . با اين تفاوت كه تركيباتي پيچيده تر داشته و روند تشكيل آن اندكي متفاوت است . بزاق ما به طور معمول داراي املاح زيادي است كه قدرت رسوب كردن را دارند . اين املاح معمولا در جاهائي كه با غذا و مسواك كمتر در تماس است رسوب ميكنند. رسوب اين املاح همراه است با ايجاد بستر مناسب براي جايگزيني ميكروبهائي كه به طور طبيعي در دهان وجود دارد و رشد و تكثير آن است . اضافه شدن پروتئين هاي موجود در غذا و بذاق و همچنين لاشه سلولهاي مرده بافت هاي مختلف دهان در مجموع باعث افزايش حجم اين رسوبات شده و به مرور جرم تشكيل ميشود.
اين جرم هاي تشكيل شده پر از ميكروب هاي مختلف است و با مسواك زدن هم تميز نميگردد و بافت چسبنده لثه را كه محكم به دندان چسبيده را بمرور تخريب كرده و بافت نگهدارنده حياتي لثه را تخريب كرده و باعث سست شدن پايه هاي دندان ميشود .
با جرم گيري و تميز كردن اين جرم هاي تشكيل شده بر روي دندان، از روند تخريب لثه جلو گيري مي كنيم .
اين موضوع كه جرم گيري دندان  ضرر دارد كاملا اشتباه است و  ريشه يابي علت اين نوع افكار اين است كه جرم هاي تشكيل شده بر روي دندان به مرور لثه را خراب كرده و خود جايگزين ميشود . اين امر چون به مرور اتفاق ميفتد و بيمار متوجه عقب نشيني لثه نميشود و لثه اي كه عقب نشيني كرده با جرم جايگزين ميشود فضاي خالي كه بين دندانها در اثر عقب نشيني لثه هم كه ايجاد ميشود از ديد بيمار پنهان ميماند . موقعي كه بيمار براي جرم گيري مراجعه ميكند وقتي اين جرم ها را تميز مي شود  لثه تحليل رفته در معرض ديد بيمار قرار ميگيرد و چنين احساسي بدست مي دهد كه جرم گيري دندان باعث از بين رفتن لثه شده است  در صورتي كه تمام اين اتفاقات قبلا صورت گرفته بوده ولي از ديد بيمار پنهان بوده است. 
پس نتيجه مي گيريم كه:  اين جرم است كه ضرر دارد نه جرم گيري.

جرم گيري دندان و نكات مهم آن
 
هر چند وقت بايد جرم گيري كنيم؟
حتما سالي يك بار جرم گيري را در برنامه بهداشتي خود قرار دهيد. البته بسته به نوع بزاق افراد جرم گيري مي تواند زودتر يا خيلي ديرتر لازم باشد. 
به ياد داشته باشيد با روش صحيح مسواك زدن تشكيل جرم را به حداقل خواهيد رساند.
اگر در موقع مسواك زدن ديديد كه از ناحيه از لثه هايتان دارد خون ميايد بدانيد كه آن ناحيه دچار مشكل است و به دندانپزشك خود مراجعه كنيد .به  ناحيه اي كه خون ميايد بيشتر مسواك بزنيد و از خونريزي آن نترسيد . مطمئن باشيد كه با خوب مسواك زدن و بيشتر مسواك زدن  خونريزي به مقدار زيادي  كاهش خواهد يافت.
در صورتي كه جرم زيادي داشتيد و بعد از جرم گيري دندان هايتان به سرما و گرما حساس شده نگران نباشيد به زودي رفع خواهد شد و براي كاهش سريعتر حساسيت ميتوانيد از خمير دندان و يا دهانشويه ضدحساسيت استفاده كنيد.

جرم گيري دندان و نكات مهم آن
 
آيا استفاده از خمير دندانهاي ضد جرم مفيد مي باشد؟
خير، جرم با مسواك و خمير دندان پاك نمي شود و براي اين منظور از دندانپزشكان بايد كمك گرفت، ضمناً خمير دندانهايي كه به عنوان ضد جرم معرفي شده اند داراي مقادير زيادي از مواد ساينده بوده و فقط رنگ و لكه هاي رسوب نموده بر دندان را كه زنگ( Stain) نام دارد، تميز مي كنند و استفاده هميشگي از آنها توصيه نمي گردد. اين خميردندانها، بعلت دارا بودن مواد ساينده زياد،ايجاد خراشهاي بسيار ظريف بر سطح دندانها نموده و زمينه را براي تجمع و چسبندگي بيشتر پلاك ميكروبي فراهم مي آورند.


به مرور زمان با خوردن برخي خوراكي ها بر روي دندان ها ايجاد جرم ميشود كه بايد دندان ها جرم گيري شوند زيرا به صورت لايه ي زرد رنگ تشكيل ميشوند و اصلا ظاهر خوبي در هنگام لبخند زدن نداشته و شما ميتوانيد در منزل هم جرم گيري دندان انجام دهيد و جرم ها را نابود كنيد.
انجام جرم گيري با سوزش همراه بوده پس حتما بايد دهان را ضدعفوني كرده و يك روز در ميان از شوينده هاي قوي استفاده كرد تا از تشكيل شدن مجدد جرم ها بر روي دندان جلوگيري شود .

روش جرم گيري دندان در خانه :
با استفاده از جرم گير دنتال پيك كه به صورت قوي بوده ميتوان جرم هاي زرد را از روي دندان از بين برد و بايد با استفاده از آن جرم هاي روي دندان ها را خراش داد ولي بايد مراقب لثه ها باشيد چون اگر به لثه ها آسيب وارد شود باعث سوزش و درد شده .
با گذشتن زمان و خوردن غذا و خوراكي هايي كه همراه با رنگ هاي افزودني هستند جرم روي دندان ها به مرور بر گشته و براي اينكه اين حالت اتفاق نيفتد بايد يك روز در ميان با استفاده از شوينده هاي دهان و دهانشويه ها اين كار را تكرار كنيد تا از رويش جرم ها جلوگيري شود .
جرم هايي كه روي دندان ها ايجاد ميشوند باعث بيماري پريودنتال لثه و دهان شده كه در نگهداري دندان ها تاثير داشته و بايد در صورت اين مشكل به دندانپزشكي مراجعه كرد تا حتماجرم گيري دندان انجام گيرد .
وسايل مورد نياز براي جرم گيري در خانه:
جوش شيرين
نمكا
آب
ظرف يا فنجان
هيدروژن پراكسيد
مسواك
وسيله ي نوك تيزي كه در دندانپزشكي كاربرد داشته به نام دنتال پيك
دهانشويه ضدعفوني كننده

مرحله 1) جوش شيرين را به داخل ظرف يا فنجان ريخته سپس با نمك تركيب كرده و مسواك را به آب زده تا خيس شود و اين دو پودر را با هم مخلوط كرده 

مرحله 2) با قدرت مخلوط نمك و جوش شيرين را روي دندان ها با مسواك بماليد و مسواك را به مرور در مواد فروبرده و دوباره روي دندان ها كشيده و آب دهان را به مرور خالي كرده و تا پنج دقيقه كاملا روي تمام سطح دندان ها كشيده شود.

مرحله3) محلول هيدروژن پراكسيد را با آب گرم به مقدار نصف فنجان تركيب كرده و در دهان نگهداشته و تا دو دقيقه و بعد آن را خالي كرده و دهان را با همان نصف ليوان آب سرد شستشو داده .

مرحله 4)با انجام دادن مراحل بالا جرم هايي كه روي دندان ها در فواصل زماني ايجاد شده نرم شده و ميتوان به راحتي با استفاده از اين وسيله آن ها را از روي دندان خراش داد. جرم گير حرفه اي دنتال پيك بايد روي دندان ها كشيده و جرم ها را بخراشيد ولي به لثه ها آسيب زده نشود.

مرحله 5) در مرحله ي آخر دهان را با استفاده از دهانشويه شستشو داد و اين كار را يك روز در ميان انجام دهيد تا جرم هايي كه روي دندان هستند كنترل شوند و به كلي از بين بروند.


جرم گيري دندان چيست:
بيشتر افراد جرم گيري را صرفا فقط براي از بين بردن رنگ و جرم هاي زرد و ناخوشايند انجام ميدهند تا دندان هاي آن ها زيباتر جلوه كند و سوال اينجاست كه آيا با انجام جرم گيري ميناي دندان ها آسيب ميبينند يا اين كار درست بوده يا نه ؟

جرم چيست:
به لايه هاي رسوبي كه روي لثه و دندان ها ايجاد شده و باعث بوي بد دهان شده و سلامت دندان و لثه ها را هم تهديد كرده و باعث بروز بيماري هاي دهاني شده و به مرور به پوسيده شدن دندان ها منجر شده.اگر از جمله افرادي هستيد كه زياد قهوه و چايي مصرف ميكنيد بايد بدانيد كه جرم بيشتري روي دندان ايجاد ميشود و بايد به روشي اين جرم ها را از روي دندان ها از بين برد .
به گفته ي دندانپزشكان بزاق دهان املاح زيادي را ترشح ميكند كه به درون لثه و دندان ها رسوخ كرده و ايجاد ميكروب دهان شده و مواد غذايي هم به اين املاح اضافه شده و باعث پلاك و جرم دندان ها شده.
اگر اين جرم هاي دندان از بين نروند به مرور زمان سخت شده و از بين بردن آن ها سخت تر شده و حتما بايد به دكتر دندانپزشك مراجعه كرد تا به جرم گيري دندان اقدام شود.

آيا انجام دادن جرم گيري خطر دارد؟
بيشتر افراد اين تصور را دارند كه جرم گيري به ميناي دندان آسيب زده و باعث پوسيدگي ها شده ولي بايد ذكر شود كه وجود جرم هايي كه روي دندان و لثه ها هستند به بافت دندان ها آسيب جدي وارد ميكنند و با تجمع ميكروب ها در دهان به تكثير هم ادامه ميدهند .پس وجود جرم در دهان مضر بوده نه از بين جرم ها .
نكته اي كه بايد بدانيد اين است كه جرم گيري باعث حساس شدن دندان شده و با برخورد كردن نوشيدني هاي سرد و گرم به آن تير كشيده و جرم هايي كه تا قبل از آن روي دندان بودند به عنوان عايقي عمل كرده كه جلوي حساسيت را گرفته و اگر اين لايه جرم از روي دندان از بين برود منجر به اين حالت شده و كاملا طبيعي بوده ولي اين حساسيت فقط تا چند روز بعد از انجام جرم گيري وجود دارد پس نبايد نگران اين موضوع باشيد.

 

آيا دندان ها با جرم گيري لق ميشوند؟
برخي افراد بر اين باور هستند كه با انجام دادن جرم گيري دندان ها لق شده ولي به گفته پزشك اين است كه با تجمع ميكروب و جرم هايي كه در زمان زيادي روي دندان ها و لثه موجود بودند باعث آسيب رسيدن به استخوان دندان ها و نگهدارنده آن ها شده و قبلا لق شده و بعد  از جرم گيري به خاطر چسبانده شدن دندان ها به اين جرم ها از بين رفته و بيمار احساس ميكند كه دندانش لق شده و اين باور كاملا اشتباه بوده و درست نيست كه با انجتم جرم گيري دندان ها لق ميشوند و اين موضوع را روي افرادي كه دندان هاي سالمي دارند هم بعد از جرم گيري مشكلي ايجاد نكرده و بوي بد دهان را نيز از بين برده و دندان ها را تميزتر كرده و افراد بسيار راضي هستند.

نوشته شده توسط نعيم در ساعت 12:42 | لينك  |  نظر بدهيد

جراحي لثه

 

و هر انچه كه بايد دانست

 


بيماري هاي لثه و پريودنتال شامل امراض كليه امراضي است كه لثه و نسوخ نگهدارنده دندان را مبتلا ميكنند، لذا بهتر است ابتدا به ساختمان (آناتومي) لثه و نسوج نگهدارنده دندان كه به آن پريودنشيوم گفته ميشود. بطور خلاصه اشاره اي داشته باشيم. 
بطوركلي دندانها به وسيله ي نسوج و ساختمان هايي نگهداري و حمايت ميشوند كه به آن ها پريودنشيوم مي گويند، بنابراين پريودنشيوم جراحي لثه شامل اجزاي زير است :
1- لثه
2- استخوان آرواره (آلوئول)
3- الياف اطراف ريشه دندان (ليگامان پريودنتال)

لثه: به آن بخشي از پريودنشيوم گفته ميشود كه دور تا دور دندان را فراگرفته و از يك طرف به دندانها و از طرف ديگر به مخاط دهان ختم ميگردد. 
لثه تنها تنها بخشي از پريودنشيوم مي باشد كه در دهان قابل مشاهده است .بيماريهاي پريودنتال و جراحي لثه غالبا از ناحيه ي لثه شروع ميشوند و در اصطلاح عاميانه بيماري هاي پريودنتال به بيماريهاي لثه گفته ميشود.

استخوان آرواره (آلوئول):
بخشي از پريودنشيوم كه دندان ها را در بر گرفته و در خود جاي داده است همان استخوان آرواره است . هنگامي كه دندان را ميكشند در واقع آن را از حفره ي آرواره خارج دميسازند وقتي بيماري لثه پيشرفت كند استخوان آرواره هم درگير بيماري شده و بتدريج تخريب ميگردد.
ليگامان پريودنتال:
همانگونه كه در مباحث قبلي اشاره شد دندان ها روي حفرهي استخواني كه همان آرواره است روي بالشتك نرمي كه از بافت همبندي تشكيل شده است تكيه زده اند.
در واقع دندان ها هنگام جويدن لقمه كه تحت فشار قرار ميگيرد روي اين بالشتك گوشتي حركت مختصري دارند و اگر اين غشاي نازك نبود دندان ها به اسنخوان لثه چسبيده بودند و امكان خارج كردن آن ها وجود نداشت. 
دندان هايي كه به اصلاح به ان ها فك جوش گفته ميشودكه با جراحي لثه رفع ميشوند و دندان هايي هستند كه به دليل از بين رفتن اين غشاهاي نرم مستقيما به استخوان چسبيده و لذا خارج كردن آن ها بسيار دشوار است . اين ليگامان در عين نازكي داراي تغذيه و رشد و نمو بوده و در اثر عوامل مختلف بيماري زا دچار تغييرات مختلفي ميشوند.
چگونه بيماري لثه لثه بوجود مي آيد:
آيا بيماري لثه خود به خود بوجود مي آيد؟
آيا غفلت و سهل انگاري انسان موجب آن ميشود يا اينكه عوامل ديگري مانند ارث باعث ايجاد آن ميشود؟
و بالاخره چگونه ميشود از بروز آن جلوگيري كرد؟اين بخش از اين مطلب مختص به اين موضوع داشت و هدف اين است كه پاسخ مناسبي به علاقمندان داده شود.
عامل اصلي بيماري لثه پلاك ميكروبي يعني همان عاملي است كه باعث پوسيدگي دندان ها هم ميشود با اين تفاوت كه اسيدهايي كه از طريق فعاليت هاي ميكروب ها در پلاك ميكروبي توليد ميشود باعث پوسيدگي دندان و ديگر تركيبات سمي توليد شده از پلاك ميكروبي موجب ايجاد بيماريهاي لثه ميشود.
از ميان اين مواد سمي آندوتوكسين ها بيش از ديگر مواد موجب بروز بيماري هاي لثه ميشوند. آندوتوكسين ها سمومي هستند كه از باكتريهاي بيماري زهي موجود در پلاك دندان (پلاك ميكروبي) ترشح شده و در محيط اطراف لثه پخش ميشوند اين سموم موجب تورم لثه و در واقع يك بيماري پيشرفته ي پريودنتال
ادامه مطلب

نوشته شده توسط احمد | ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۱:۳۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اجراي طرح ملي اينترنت اشياء در ايران!

كد خبر: ۵۶۱۹۰۶
تاريخ انتشار: ۲۹ دي ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۹ - 19 January 2016
طرح ملي اينترنت اشيا (Internet of Things – IoT) با تدوين نقشه راه و راه‌اندازي پارك اختصاصي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مرحله اجرا نزديك شد تا سهم يك درصدي خود را از بازار 5 تا 10 تريليون دلاري جهان به دست آورد.

هومن ضرابي مجري طرح ملي اينترنت اشيا با بيان مطلب فوق به «ايران» مي‌گويد: قرار است درآمد 10 تريليون دلاري از اتصال 50 ميليارد شيء هوشمند در دنيا تا سال 2020 حاصل شود كه سهم يك درصدي ايران از اين ميزان، 500 ميليون شيء مي‌شود بنابراين پيش‌بيني مي‌شود اين طرح ملي تا 5 سال آينده با محوريت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استاندارد جهاني در كشور اجرايي شود.

تولد بخش خصوصي با اينترنت اشيا

«طرح ملي اينترنت اشياء با سياست‌هاي برنامه ششم توسعه، سند چشم‌انداز 20 ساله ملي و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كاملاً مطابقت دارد. در سند چشم‌انداز بيست ساله ملي كه برخورداري از دانش پيشرفته و توانايي در توليد علم، رسيدن به جايگاه علمي اول منطقه، رسيدن به اشتغال كامل و... ديده شده است، طرح ملي اينترنت اشياء مي‌تواند كمك شاياني به چشم‌انداز 20 ساله كند.»

ضرابي مجري طرح ملي اينترنت اشياء با بيان مطلب فوق مي‌افزايد: عمر اجراي طرح‌هاي ملي اينترنت اشياء در كشورها عمدتاً زير 5 سال است و كشورهايي همچون چين، انگلستان، اتحاديه اروپا، امريكا و هند و... برنامه‌اي كلان در زمينه راه‌اندازي اينترنت اشياء دارند. بنابراين با اينكه كشور ما تنها چند ماه است كه برنامه راه‌اندازي اينترنت اشياء را در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آغاز كرده است، فاصله‌اش با ديگر كشورها زياد نيست. ضرابي مي‌گويد: كشور ما با فراهم كردن بسترها و زيرساخت‌ها نه تنها مي‌تواند نياز بازار داخل را تأمين كند، بلكه مي‌تواند توسعه صادرات نيز داشته باشد.

البته در اين ميان اين سؤال پيش مي‌آيد كه درآمد و سودي كه در اين عرصه به دست خواهد آمد عايد چه كسي خواهد شد بخش دولتي يا بخش خصوصي؟ آيا فعاليت بخش خصوصي در اين ميان ديده شده است؟ مجري طرح ملي اينترنت اشياء در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد: در بخش درآمدزايي، سود صرفاً عايد دولت نمي‌شود. با راه‌اندازي اينترنت اشياء، شركت‌هاي خصوصي بسياري متولد خواهند شد كه بايد سرويس‌هايي نويني را به جامعه ارائه دهند.

با فعال شدن بخش خصوصي در كشور، 50 درصد درآمد اينترنت اشياء تنها متعلق به شركت‌هاي نوپا و استارتاپ‌ها خواهد بود. از سوي ديگر فعاليت بخش خصوصي آثار مهمي مانند مانند اشتغالزايي، توليد و ارائه سرويس‌هاي جديد مبتني بر فناوري آي‌سي‌تي را در پي خواهد داشت. بهبود بهره‌وري در صنايع و همچنين كاهش زياد لطمات و هزينه‌ها در كاربردهاي مختلف مانند جلوگيري از تصادفات جاده‌اي و سوانح، زلزله، سيل و ساير بحران‌هاي طبيعي و... از جمله آثار اين حركت است.

اينترنت اشياء انقلاب سوم صنعتي

شايد اين روزها بارها با واژه اينترنت اشيا برخورد كرده باشيد و اين سؤال برايتان پيش آمده باشد كه اينترنت اشيا به چه معنا است در اين خصوص مجري طرح ملي اينترنت اشياء مي‌گويد: در مجامع بين‌المللي بعد از انقلاب صنعتي فرانسه و انقلاب صنعتي سال 2000 كه فراگيري اينترنت در سطح بين‌الملل بود، اينترنت اشياء را انقلاب سوم صنعتي مي‌نامند. در عصر فناوري مسير كنوني دنيا به سمتي حركت مي‌كند كه تمام اشياء در اكوسيستمي قرار مي‌گيرند كه بتوانند با تمامي افراد تعامل داشته باشند و اين همان اينترنت اشياء است و زماني كه محتواي ديجيتال به آن نيز اضافه مي‌شود اينترنت همه چيز (Internet of Everything - IoE) را به وجود مي‌آورد.

وي با بيان مثالي مي‌افزايد: شما در بيرون از منزل بسر مي‌بريد ولي در منزل اتوي شما روشن مانده است، بعد از مدتي با برنامه‌اي كه روي چيپ‌هاي اتو و خانه هوشمند شما تعريف شده است، اتو از حضور نداشتن شما در خانه آگاه شده و خود هوشمندانه خاموش مي‌شود. بنابراين اينترنت اشياء يعني تمام اشياء، با تمامي انسان‌ها و در همه مكان‌ها، در حالت ايده‌آل، متصل مي‌شوند و سرويس‌ها و خدماتي را ارائه مي‌دهند تا كيفيت زندگي بشر در بالاترين سطح خود قرار بگيرد.

مجري طرح اينترنت اشياء در ادامه مي‌افزايد: به عبارتي اينترنت اشياء يك فناوري نيست، بلكه مجموعه‌اي از فناوري‌هاي مختلف و اكثراً نويني است كه وقتي دست به دست هم مي‌دهند يك زنجيره‌اي را به وجود مي‌آورند كه به آن فناوري اينترنت اشياء گفته مي‌شود.

رشد فناوري‌هاي نوين زيرساخت اينترنت اشياء

راه‌اندازي هر طرح در كشور به زيرساخت نياز دارد، اما راه‌اندازي اينترنت اشياء (IoT) به چه زيرساخت‌هايي براي استفاده گسترده نياز دارد؟ ضرابي با بيان اينكه براي راه‌اندازي اينترنت اشياء (IoT) در كشور بايد بسياري از فناوري‌ها رشد كرده و زنجيره‌اي از فناوري فراهم شود تا اين طرح ملي قابل دستيابي باشد، مي‌گويد: سيستم‌هاي هوشمند، شبكه‌هاي سنسوري، پلتفرم‌هاي نرم افزاري، پردازش ابري، كلان داده و... از جمله زيرساخت‌هايي هستند كه بايد كنار هم قرار گيرند تا سرويس‌هاي اينترنت اشياء به وجود آيند.

هومن ضرابي مي‌افزايد: در حقيقت زيرساخت فني اينترنت اشياء، در ابتدا همان اينترنت و شبكه‌هاي ارتباطي است كه بايد ظرفيت مناسبي پيدا كنند و براي اجراي كامل آن نياز به اينترنت با ظرفيت بالاست براي سرويس دهي در حد ايده آل، تا اينترنت همه اشياء اجرايي شود. البته بايد گفت در هيچ كجاي دنيا اين فناوري هنوز به صورت كامل و ايده آل پياده نشده و در ايران هم اين برنامه به تازگي آغاز شده است.

راه‌اندازي پاركي خاص براي اينترنت اشيا

اينترنت اشيا در حال حاضر در كشور ما در چه مرحله‌اي قرار دارد و چه برنامه‌هايي در راستاي پيشرفت آن قرار است صورت بگيرد؟ مجري طرح ملي اينترنت اشياء با بيان اينكه اين طرح قرار است در مدت 5 سال اجرايي شود، مي‌گويد: ما در ابتداي راه و در مرحله تدوين نقشه راه هستيم. نقشه راه اينترنت اشياء كشور ما لزوماً شبيه نقشه راه هيچ يك از كشورهايي كه در اين حوزه فعال هستند نيست، چرا كه كشور ما اولويت‌هاي خاص خود را دارد و بايد زيرساخت‌هايي را فراهم كنيم كه بعضاً ممكن است در كشورهاي ديگر اين زيرساخت‌ها قبلاً ايجاد شده باشد. بنابراين در كل، سياست‌هاي كلي مشخص شده است و با هدايت شوراي راهبري طرح كه متشكل از معاونان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است، مشغول طرح‌ريزي جزئيات كار هستيم.

ضرابي درباره برنامه‌هاي آينده اين طرح ملي نيز مي‌افزايد: برنامه اصلي اين است كه زيرساخت‌هاي اين فناوري مانند نيازمندي‌هاي فني و شبكه‌هاي ارتباطي، بحث‌هاي امنيت داده و حريم خصوصي، ترويج و فرهنگ سازي، امور حقوقي و مقرراتي، آموزش و تربيت متخصصان، فعال شدن بخش پژوهشي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، ايجاد رشته و گرايش خاص اينترنت اشياء و فعال شدن بخش خصوصي و... فراهم شود.

مجري طرح ملي اينترنت اشياء درباره راه‌اندازي اختصاصي پارك اينترنت اشياء نيز به «ايران» مي‌گويد: درست است كه اينترنت اشياء نوعي فناوري محسوب مي‌شود اما چون وسعت بالايي را به خود اختصاص مي‌دهد و اثر بخشي و پتانسيل اقتصادي بسيار بالايي دارد و از سوي ديگر بحث‌هاي تخصصي و فوق تخصصي فني در آن مطرح است، از اين‌رو وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در صدد است پاركي را به صورت اختصاصي براي اينترنت اشياء راه‌اندازي كند تا مانند ساير پارك‌هاي فناوري در عرصه بين‌الملل، ضمن ارائه خدمات مشاوره فني و حقوقي اختصاصي، كارگاه‌هاي تخصصي برگزار كرده و آزمايشگاه‌ها، تسهيلات اوليه و... را فراهم كند تا شركت‌هاي نوپا و استارتاپ‌ها بتوانند در آنجا فعاليت كرده و بعد در قالب شركت‌هاي خصوصي مستقل شوند.

وي مي‌افزايد: در حقيقت افراد يا شركت‌هايي كه ايده‌هاي مورد تأييد و قابل اجرا داشته و به حمايت و تسهيلات اوليه نياز دارند مي‌توانند از اين پارك براي راه‌اندازي كسب و كار خود حمايت‌هاي اوليه، دريافت كنند.

ضرابي در پايان با بيان اينكه استقبال از اين طرح ملي بسيار زياد است، مي‌گويد: حتي عده‌اي نگران هستند كه آيا دولت اينترنت اشياء را در سياست كلي كشور قرار داده است يا نه؟ كه بايد به اين گروه يادآور شد كه نه تنها سياست دولت رفتن به اين سمت است، بلكه دولت هوشمندانه و با تدبير و اميد، طرح ملي اينترنت اشياء را در برنامه ششم توسعه خود قرار داده است، بنابراين اميدواريم كه با برنامه‌ريزي مدبرانه، اين طرح را اجرا كنيم.
برچسب ها: اينترنت اشياء

ادامه مطلب
نوشته شده توسط احمد | ۲۹ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۳:۳۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آغاز جشن اجرايي شدن برجام با حضور روحاني

كد خبر: ۵۶۱۹۰۸
تاريخ انتشار: ۲۹ دي ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۹ - 19 January 2016
مراسم اجرا شدن برجام و رفع تحريمها با حضور رئيس‌جمهور در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، مراسم جشن اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و برداشته شدن تحريم‌ها امروز با حضور رئيس‌جمهور، وزير امور خارجه، وزير صنعت و معدن، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كار و تعاون، رئيس كل بانك مركزي، رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف كشور و فعالان اقتصادي در محل سالن اجلاس سران در تهران آغاز شد.

برجام از روز شنبه با اقدامات مشترك ايران و كشورهاي موسوم به ۵+۱ و اژانس انرژي اتمي از روز شنبه آغاز و تحريمها ۲۶ ديماه ۹۴ برداشته شد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط احمد | ۲۹ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۶:۵۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دلتنگي

دكوراسيون اداري

شما چگونه بايد باشد؟

دكوراسيون اداري شما را مطابق با استاندارد روز برايتان تغيير خواهيم داد.همه ما بي شك در طي روز تلاش مي كنيم و دوست داريم در نهايت در پايان به آرامشي بي نظير دست يابيم.يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند در ايجاد آرامش براي ما انسان ها بسيار دخيل باشد بي شك نوع طراحي و دكوراسيون داخلي محيطي است كه در آن زندگي مي كنيم.اگر نحوه رنگ اميزي و نوع چيدمان و طرح هاي به كار رفته بر اساس اصول روانشانسي و علمي باشد دقيقا مي تواند به ما در جهت به دست اوردن انرژي هاي از دست رفته مان كه در طي يك روز صرف كرده ايم كمك فراواني كند و به ما انرژي دوباره ببخشد.مهمترين فضايي كه بايد به فكر آن باشيم به نظر ميرسد كه فضاي منزل است. فضايي كه تشكيل دهنده كانون يك خانواده است و مي تواند در روحيات و خلق و خوي افراد خانه تاثير گذار باشد. به علاوه اينكه شما بخش مهمي از شبانه روز را رد خانه تان سپري مي كنيد پس بايد برايتان بسيار مهم باشد كه قرار است از چه دكوراسيون داخلي استفاده نماييد.البته اين موضوع را مي توان براي هر محيطي در نظر گرفت مثلا كارمندان كه تقريبا يك سوم از وقت خود را اداره شان صرف مي كنند مي توانند با ايجاد يك دكوراسيون اداري متناسب به خود و ارباب رجوه در رسيدن به آرامش بيشتر كمك نمايند.

اين روزها بر عكس گذشته توجه زيادي به مباحث طراحي و دكوراسيون داخلي مي شود و اهميت اين موضوع براي افراد بيشتر زا قبل مشخص شده است.يكي از مهم ترين مواردي كه در اين زمينه مي توان كار كرد مربوط مي شود به دكوراسيون اداري.دقيقا از اسمش مشخص است كه قرار است طراحي و ديزاين را براي يك نهاد دلوتي و يا خصوصي انجام دهيم و قطعا بايد در انتخاب متريال ها و حتي نوع چيدمان با زماني كه قرار است براي دكوراسيون منزل  كار كنيم متفاوت تر باشيم.البته اين را بگوييم كه در عمل نبايد از هدف اصلي دور بمانيم .همانطور كه در مقالات پيشين نيز اشاره كرديم هدف از دكوراسيون اين است  كه محيط شكيل و زيبا و با كاربري بالا باشد. حال اگر محيط ما اداري است بايد كاربري كاركنان و مراجعه كنندگان بالاتر رود همچنان كه محيط را زيباتر مي كنيم.

بايد سعي شود در معماري داخلي كه قرار است براي محيط هاي اداري به كار رود  علاوه بر اينكه فضايي رسمي و اداري را تداعي مي كند به موازات ان فضايي دوستانه و صميمي هم القا كند و در ان ارباب رجوع احساس آرامش خاطر و اطمينان را داشته باشد.در ضمن هر چقدر به آرام بودن محيط توجه كنيم در نهايت كارمندان ان اداره با حس بهترين مشغول به كار شده و قطعا راندمان كاري نيز بالاتر خواهد رفت.مثلا ايده هايي مانند به كار گيري فضاي سبز براي بخش هايي از فضاهاي اداري مي تواند ايده اي خوب باشد و يا استفاده از متريال چوب مي تواند حس  گرمي و صميميت محيط را افزايش دهد.

در مورد رنگ بندي كه بارها اشاره كرده ايم دقيقا مي تواند تاثير مستقيم در روحيه افراد بگذارد.اگر مي خواهيد دكوراسيون اداري شما خسته كننده و كس كننده نباشد و كارمندان از محيط اداري خود فرارري نباشند بايد بهترين و مناسب ترين رنگ ها رابرا يمحيط خود انتخاب نماييد.در مورد نحوه طراحي و معماري كه قرار است در دكوراسيون مورد نظر استفاده شود نيز بايد نهايت ذوق و سليقه به كار رود تا بتواند طرحي متمايز با بقيه طرح هاي اداري باشد و به نوعي براي مراجعه كنندگان تازگي و زيباي خاص خود را به همراه داشته باشد.

تفاوت هايي كه بايد در حين اجراي اين پروزه با ديگر پروژه ها از قبيل دكوراسيون مغازه و يا انواع دكوراسيون تجاري لحاظ كرد اين است كه محيط اداره بايد داراي يك نظم و قانون خاص خود باشد و به نوعي از يك هنجار خاصي در تمام محيط مروبطه پيروي شود. در رسيدن به اين هدف قطعا نوع رنگ به كاررفته و نور پردازي محيط و نوع متريال هاي به كار رفته در دكور مي توانند عامل مهمي باشند.يك مثال مي زنيم شما مثلا قصد ورورد به يك اداره را داريد قبل از ورورد حتما تجسمي از محيط داخلي اداره خواهيد داشت.اما با ورود به اداره فوق ابتدا با كفپوشي نا مناسب و كثيف روبرو خواهيد شدميز و صندلي هاي قديمي كاملا در ذوق  هر بيننده اي مي زنند و شما دقيقا با فضايي كم نور و دل گير روبرو مي شويد.خوب شما باشيد چه حسي پيدا خواهيد كرد ؟كاركنان كه مجبور هستند هر روز اين فضار ا تحمل كنند چه حسي دارند و ايا مي توان انتظار بالا رفتن كيفيت كار را از آنها داشت.؟

شايد اين حرف درست نباشد اما اداره و شركتي كه نتواند در همان بدو ورود احساس خوبي را به مشتري و يا ارباب رجع منتقل كند و رضايت خاطر انها را جلب نمايد بعيد است در ادامه كار نيز بتواند به اين مهم دست يابد.

ظرافت هايي كه در طراحي و اجراي دكوراسيون اداري بايد در نظر گرفت بسيار متفاوت است با زمانيكه قرار است براي مثلا دكوراسيون آشپزخانه اقدام كرد.در محيط هاي شخصي  اگر قرار باشد براي دكوراسيون منزل و يا دكوراسيون اتاق خواب و… تصميمي گرفته شود كاملا شخصي بوده و با توجه به سليقفه افراد همان خانه مي باشد.اما محيط اداره بسيار متفاوت است و قرار است به نوعي كار شود كه تا جاي ممكنسليقه همه افراد و مراجعه كنندگان در ان لحاظ شود و باعث رضايت مندي عمومي افراد شود.

در ميان اداره جات و شركت ها شايد اين شركت ها بودند كه ابتدا به اهميت اين موضوع پي برند و متوجه شدند كه بايد براي دكوراسيون محيط خود حتما فكري اساسي نمايند.دكوراسيون شركت بايد علاوه بر زيباي هاي بصري كه در آن به كار گرفته مي شود حتما كاربردي بوده و موجب افزايش راندمان كاري كاركنان شود.حتما دقت داشته باشيد كه برا كاركنان بايد تا جايي كه ممكن است فضايي هر چند خصوصي ايجاد كرد تا انها تمركز كاريشان بالاتر رفته و بتوانند با راندمان بالاتري براي اداره مورد نظرشان كار و فعاليت نمايند.

حتما در هنگام اجراي پروزه اداري بايد به نوع ميز و صندلي هايي كه قرار است براي كاركنان و مدير اداره انتخاب شود دقت لازم را داشته باشيد.همانطور كه ويترين يك مغازه معرف ان مغازه است و مي توانددر جذب مشتري كمك نمايد دكوراسيوني كه براي يك اداره و يا يك شركت به كار گرفته مي شود معرف نظم و ديدگاه هاي مدرن فعاليتهاي شركت است.

يكي از مهمترين عواملي كه مي تواند نقش تايين كنننده اي در ساختار يك دكوراسيون داشته باشد قطعا نوع معماري داخلي است كه براي آن محيط به كار مي رود.هر چه بتوانيم فضايي را خلق كنيم كه در ان مخاطب آرامش بيشتري داشته باشد در واقع توانسه ايم رضايت خاطر ان را بيشتر از قبل جلب كنيم.اين روزها در دانشگاه هاي معتبر در مورد مباحث طراحي داخلي و دكوراسيون داخلي به صورت كاملا علمي اموزش هايي را به دانشجويان مي دهند.و اين امر خود نشان دهنده اهميت موضوع است .البته شايان ذكر است كه توجه به مبحث معماري داخلي هم اكنون بعد از چند دهه سكوت دوباره مورد توجه قرار گرفته است و هر روز بر اهميت ان در جوامع مختلف افزوده مي شود.

اگر در دكوراسيون داخلي و يا طراحي داخلي معماري هاي قديم نگاهي بياندازيم مي بينم كه سرشار است از ظرافت ها و ريزه كاري هاي مختلف.در هر گوشه اين معماري مي توان خلاقيت هاي مختلف را ديد كه زبان زد عام و خاص است.از زيبا ترين كاشي كاري ها گرفته تا انواع رنگ بندي ها و تزيينات خاص.اين نوع معماري امروزه بسيار ارزشمند است و از ان به عنوان اثري تاريخي ياد مي شود.

اما در مورد همه اين موارد گفيتم ولي در مورد طراح و مجري طرح هم لازم است بدانيد كه بايد داراي قابليت برنامه ريزي باشد و بتواند روند اجاري را در دست گرفته و با تسلط و قدم به قدم براي رسيدن به هدف نهايي حركت نمايد.مجري بايد بتواند حتما نظر كار فرما رادر پروژه لحاظ كند و در واقع با اصول فني و تخصصي خود تلفيق كرده و يك تعادل ايجاد نمايد.افراد موفق در اين صنعت اظهار مي دارند قابليت متعادل كردن عملكرد با زيبايي، تعيين كنندۀ موفقيت يك طراح داخلي است. با وجود پيچيدگي كار، آنان كه بخوبي از عهدۀ آن بر مي‌آيند بسيار راضي و خشنودند.

چيزي كه بسيار واضح و مبرهن است اين نكته است كه هر فضايي اعم از محيط منزل گرفته تا محيط كار را مي توان با رعايت اصول طراحي و دكوراسيون اداري زيبا و منحصر بهف رد كرد.فقط بايد رد اين زمينه اولا با اصلو اوليه اين كار آشنا بود و دوم اينكه داريا ذهني خلاق و پويا بود.تسلط به علوم نور پردازي و رنگ شناسي مي تواند در اين زمينه بسيار به كمك شما باشد.

با افتخار همين جا اعلام مي داريم كه شركت طراحي متد ديزاين آمادگي لازم در جهت ارائه انواع طراحي هاي مدرن و كلاسيك روز دنيا را براي شما دارد. مي توانيد همينك با ما تماس گرفته و از مشاوره رايگان ما بهره مند شويد.


  • آخرين ويرايش:-
نظرات(٣)       
دوشنبه ٢١ دي ١٣٩٤  ٠٩:٥٦ ق.ظ

معماري داخلي

و نكات مهم آن

در اين بخش مي پردازيم به توضيحات كاملي درباره معماري داخلي و تعاريفي كه مي توان براي اين وازه در نظر گرفت.شما يك فضا را در نظر بگيريد. اين فضا مي تواند فضاي اتاق شما و يا محل كار شما و يا هر جايي ديگر باشد.طبعا هر فضايي داراي دكوراسيون و طراحي مختص به خود است و با لوازم و رنگ هاي مختلفي پر شده است. معماري داخلي در واقع آفرينش فضا است و يك معمار كسي است كه با قدرت خلاقيت خود و با رعايت اصول علمي فضايي متناسب با آنچه كه نياز داريد خلق مي كند.فضايي كه هم زيبا و هم كار آمد باشد.

شايد باورتان نشود اما اگر بخواهمي به طور دقيق قدمت علم معماري را بيان كنيم بايد گفت از همان ابتدايي كه بشر به دنبال سر پناه بود علم معماري نيز شكل گرفت. چرا كه از همان اول بشر دوست داشت فضاي مورد نظرش را با سليقه و بر اساس نيازي كه دارد چيدمان و يا رنگ آميزي نمايد .از معماري داخلي مي توان به عنوان اجتماعي ترين هنر بشري نام برد كه نمونه هاي انرا به صورت كوچك و بزرگ در همه جاي محيط اطرافمان مي توان ديد.اما اگر بخواهيم به صورت دقيق تر و كمي علمي تر به خصوصيات يك معمار بپردازيم مي توان اينگونه عنوان كرد كه :

معمار بايد در علوم مختلف داراي آگاهي و سطح مهارت باشد.

معمار بايد بتواند با توجه به تخيل خود و با علومي كه مي داند اثري زيبا و كاربردي خلق نمايد.

معمار بايد بتواند با انواع مصالح به خلق اثري جاودان بپردازد.

در واقع اينطور بايد گفت كه معمار بايد با فرهنگ افراد جامعه خود كاملا آشنا باشد و همچنين تاثيرات اب و هوايي منطقه خود را بشناسد و با توجه به اين اطلاعات دست به خلق اثر خود بزند.مي توان مولفه هاي مختلفي را در ايجاد يك طرح خوب در معماري داخلي تاثير گذار دانست از جمله :

رنگ- نور- بافت- سقف -كف-ديوار را مي توان در اين خصوص نام برد.

اصطلاح فرم در طول تاريخ متناسب با نوع نگرش فيلسوفان ، به طرف گوناگون تبيين شده است. در فرهنگ كتابخانه هنر ، ريشه مفهوم فرم در يك اصطلاح داراي مفهوم نماي يك چيز و به معني آنچه كه چيزي را بدان تشخيص مي دهيم، مي باشد.فرم يك واژه باز ( از نظر گستره معنايي ) كلي ، نسبي و داراي مراتب است . لذا براي درك دقيق مفهوم آن و نيز منظور از بكار بردن آن مي بايد موارد ذيل را در نظر گرفت تا با توجه به منظر و موضع خاص بكارگيري اين واژه كليدي در درك آن دچار خطا و ابهام و سوء تاويل نگرديد:اول: فرم در مقوله هنر متضمن زيبايي محسوس و قابل درك ساختار اثر هنري نيز مي باشد.دوم: يكي از مراتب فرم در هنر نوع و گونه آثار است . هر مقوله از هنر يا هر نوع هنر خود داراي فرمي خاص مي باشد مانند فرم ادبي ، موسيقيايي، تجسمي و غيره . فرم در ابتدا مرتبه كلي يا گونه اصلي يك اثر هنري را مشخص مي كند و در مرحله بعد بر نوع يا گونه اي كه اثر هنري در آن مقوله خاص بدان اختصاص دارد. دلالت مي كند كه اين مرتبه با ميزان دقت در جزئيات و عناصر تشكيل دهنده ساختاري و درك شباهت ها و دسته بندي آنها در الگوهاي قابل تكرار فرمي ، قابليت تزايد و بسط دارد.

فضايي را در نظر يگريد كه توسط مرزبندهايي مشخص شده باشد.طرحي كه قرار است به اين فضا داده شود  را معماري داخلي گويند.در واقع طرحي كه در ابتدا براي فضايي ارائه مي دهيم را معماري داخلي مي توان ناميد همچنين زماني كه طرحي را براي تغيير طرح ديگري ارائه مي دهم نيز همين تعريف معنا دارد.اصولا معماري داخلي به بخش هاي داخلي يك ساختمان ميپردازد و سعي دارد تا از تمام فضاهاي موجود طرحي را خلق نمايد.

تفاوت معماران با معمارهاي داخلي در اين است كه دسته اول سعي دارند طرحي كلي را ارائه دهند كه دقيقا با مسائل سازه اي و نقشه ساخت يك بنا در ارتباط است اما معماران داخلي بنا دارند حد و مرزهاي مشخص شده يك ساختمان را قابل سكونت و استفاده كنند و انرا بر طبق معيارهاي انساني طراحي و تكميل نمايند.در واقع معماري داخلي را مي توان توصيفي درون گرايانه از يك ساختمان دانست.زماني كه مبحث دكوراسيون داخلي مطرح مي شود بايد در نظر گرفت كه ابتدا بايد معماري كه براي ان فضا در نظر گرفته ايم اجرايي شود و بعد از ان به بحث دكوراسيون پرداخت.

در حالت كلي اينطور است كه ماهيت يك بنا توسط اولين معمار ان مشخص مي شود اما اين هيچگاه بدين معنا نبوده كه در طول زمان هاي مختلف نشود انرا تغيير و يا بازسازي كرد. همانطور كه در عمل بسسياري از آثار قديمي را بواسطه زماني كه در ان عمليات بازسازي صورت پذيرفته بر اساس نياز زمانه خود تغيير و تحولاتي نيز در بنا صورت داده شده است.معمولا ساختمان هايي كه مورد بازسازي قرار مي گيرند شايد در نگاه اول و در ظاهر تغييري در انها رخ نداده باشد اما در واقعيت بايد ديد كه درون ان دستخوش چه تغييراتي شده است.معمولا اگر استخوان بندي اصلي ساختمان بر طبق اصول و مستحكم بنا شده باشد ساير تغييراتي كه در حيطيه معماري داخلي در ان ايجاد مي شود هيچگونه خللي در امنيت و استحكام ساختمان بوجود نمي آورد.

بدين ترتيب مي توان گفت كه مهمترين نقشي كه در فضاي داخلي ساختمان ايفا مي شود توسط معماري داخلي است.از نحوه چيدمان و تقسيم بندي فضا  جنس متريال هاي به كار رفته و رنگ و پوشش سطوح از كف و ديوار و سقف گرفته همه و همه در پروسه معماري داخلي جاي خواهند گرفت.ما تنها هدفمان اين نيست كه محيط درون يك ساختمان را زيبا و شيك كنيم بلكه هدف اين است كه نسبت به عملي كه قرار است در انجا رخ دهد بايد فضايي كاربردي را خلق نماييم.

رنگ يكي از مهمترين اجزايي است كه در معماري داخلي مي تواند بسيار تاثير گذار باشد. با هم سه صفت مهم هر رنگ را ابتدا مورد بررسي قرار خواهيم داد :

١-فام

٢-درخشندگي

٣-پر مايگي

فام را اينگونه مي توان تعريف كرد كه جايگاه رنگ را در سلسه رنگي از قرمز تا بنفش مشخص مي كند.از فام هاي اوليه مي توان سه رنگ قرمز و زرد و آبي را نام برد و از اين سه رنگ به عنوان بقيه فام ها استفاده مي شود.

گروه بعدي فام ها رنگ هايي همچون نارنجي و سبز و بنفش را شامل مي شوند. و سومين گروه فام ها نيز از مخلوط فام هاي اوليه و ثانويه پديد مي آيند.مثلا مخلوط زرد و نارنجي پرتقالي رنگ مي شود.تركيب قرمز و بنفش ارغواني رنگ مي شود و تركيب بنفش و آبي لاجوردي خواهد شد.

اما دومين صفت رنگ ها ميزان درخشندگي انها است. كافيست تا چند رنگ را كنار هم بگذاريد خواهيد دي بعضي تيره و بعضي  روشن تر هستند.اصطلاح رنگسايه كه در نقاشان رواج دارد نيز به همين خاطر است.از نظر ميزان درخشندگي اولين رنگ زرد مي باشد  و كمترين درخشندگي نيز منتسب است به رنگ بنفش.

سومين صفت رنگ ها پر مايگي نام دارد.در واقع اين صفت ميزان خلوص رنگ را مشخص مي كند.

پس با توجه به خصوصياتي ه هر رنگ برايس خود دارد بايد در هنگام استفاده از انها در مبحث معماري داخلي توجه خاص و ويزه اي داشت.چرا كه براحتي با رنگ ها مي توان محيطي پر انرژي و بالعكس محيطي بي روح و كسل كننده ايجاد كرد.بسته به اينكه قرار است چه نوع دكوراسيوني انجام دهيم مي بايست از رنگ هاي مختلفي با تركيبات خاص خود استفاده كنيم.به طور مثال زمانيكه هدفمان دكوراسيون منزل است با زمانيكه مي خواهيم براي دكوراسيون اداري و يا دكوراسيون مغازه فعاليت كنيم نوع رنگ هايي كه انتخاب مي كنيم به شدت با هم فرق خواهند داشت.

مبحث بعدي كه مي تواند تاثير بسزايي در زيباتر شدن طرح نهايي ما در معماري داخلي انجام گرفته داشته باشد نحوه نور پردازي محيط است.بايد ديد ساختمان ما تا چه اندازه از نور طبيعي بهره مي برد و كدام نقاط  را بايد با استفاده از نور هاي لامپ نور پردازي و روشن كرد.در ديدگاه خيلي ها هنوز از نور تنها به يك عامل روشن كننده نگاه مي كنند و در نهايت به مواردي مانند اينكه نور جنوبي و شمالي از نور شرقي و غربي بهتر است و در مواقع خاص نور شرقي نيز از نور غربي بهتر است توجه مي شود.اما اگر به معماري گذشته خود نگاه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه نور خود به عنوان يك عنصر مجزا عمل كرده و به كار گرفته شده است.

براي  انجام يك پروزه معماري بايد يك نقشه و استراژي مشخصي را دنبال كرد. طراح داخلي بايد كليه نقشه ها را كه براي طراحي فضا در نظر گرفته شده است و نوع مبلمان و مصالحي كه قرار است در انجا كار شود را از معمار دريافت نمايد. در هر طرحي كه قرار است براي هر دكوراسيوني اعم از انواع دكوراسيون اتاق خواب گرفته تا دكوراسيون آشپزخانه و… به كار رود بايد چند فاكتور مهم را هميشه در نظر داشت :

١-امنيت

٢-راحتي

٣-انعطاف پذيري

٤-سلامت

 

و اما اگر مي خواهيد بدانيد كه خود معماري داخلي چيست مي توان اينگونه بيان داشت كه حلقه اي كه باعث اتصال ميان طراحي داخلي و معماري مي شود همين معماري داخلي است.در واقع معماري داخلي نيز با تمام اجزا و عناصر سازنده يك ساختمان سر و كار دارد و همانگونه كه در طراحي داخلي بر فضاي داخلي تاكيد داريم در معماري داخلي نيز همين گونه مي باشد.

اين علم از اين جهت بسيار مهم است چرا كه دقيقا با حالات و ويژگي هاي روحي و رواني هر فرد سر و كار دارد.پس معمار بايد براي رسيدن به طرحي مطلوب بسيار تلاش كند تا با بالاترين كيفيت ممكن فضايي را خلق كرده كه افراد رد ان احساس آرامش و آسايش داشته باشند.همچنين در هنگام طراحي فضاي داخلي بايد دو قوله مهم را در نظر گرفت. اول اينكه كاربردي بودن ان فضا بنا به كاري كه قرار است در آنجا انجام شود و دوم اينكه ايجاد حالت روحي مناسب براي افراد ي كه قرار است در ان محيط قرار بگيرند.

 

به طور مثال يك اثر هنري ادبي ممكن است به فرم شعر و نيز شعري به فرم غزل يا مثنوي و يا مثنوي عاشقانه يا حماسي باشد. لذا فرم طي مراتب مختلف نوع يا گونه يك اثر هنري را مشخص مي كند.سوم به طور كلي فرم بر تماميت به فعليت رسيده كار هنري دلالت دارد: لذا فرم تجلي وحدت كامل عوامل تشكيل دهنده اثر هنري مي باشد كه شامل : موضوع ، محتوا، ماده و فرم مي باشد. علاوه بر اين فرم به طور خاص بر روابط دروني و ساختار زيبايي شناختي حسي –ادراكي كليت اثر هنري ( يا فرم آن به طور عام ) دلالت دارد.چهارم : فرم اگر چه شكل را نيز در برمي گيرد ولي محدود به آن نيست. فرم يك مفهوم كلي است در صورتي كه شكل جزئي بوده و بواسطه برخورد خطوط خارجي يك شي يا اجزاي آن با محيط پيرامون تشخيص داده مي شود. رنگ نيز جداي از فرم نيست و اين دو عامل يعني شكل و رنگ خود در واقع بخشي از فرم مي باشند.پنجم: مرتبه مهم فرم يك اثر هنري ، كيفيت ويژه تركيب بندي يا كمپوزسيون عناصر تشكيل دهنده آن است. اين مرتبه به لحاظ بررسي زيبائي شناختي ساختار آثار هنري داراي اهميت ويژه اي است…

با افتخار اعلام مي داريم مجموعه دكور ايراني با وجود كادري مجرب و حرفه اي آماده ارائه مدرن ترين و به روز ترين طرح هاي دكوراسيون داخلي و معماري بوده و دعوت مي كنيم از شما عزيزان و علاقه مندان تا حتما به صورت حضوري به دفتر شركت ما امده و از آخرين نمونه كارهاي ما در اين زمينه بازديد نماييد.


  • آخرين ويرايش:-
نظرات(٠)       
دوشنبه ٢١ دي ١٣٩٤  ٠٩:٤٨ ق.ظ

دكوراسيون آشپزخانه

شما چگونه است ؟

اگر به فكر زيبا تر كردن آشپزخانه خود هستيد و دوست داريد تا دكوراسيون آشپزخانه شما بسيار منحصر به فرد و خاص باشد با ما همراه باشيد تا به شما نكاتي را آموزش دهيم كه اگر انها را رعايت كنيد قطعا مي توانيد طرحي زيبا راب راي خود رقم بزنيد.همه مي دانيم كه آشپزخانه به عنوان مركز و نبض هر خانه قلمداد مي شود و مهمترين كارها يعني پخت و پز و صرف غذا در انجا صورت مي پذيرد.پس بسيار مهم است كه نوع چيدمان ودكوراسيون اين محيط به گونه اي باشد كه ما را در جهت رسيدن به آرامش بيشتر كمك كند.با هم به بررسي نكاتي مهم در اين زمينه مي پردازيم :

مثلث كار در آشپزخانه :

سه وسيله مهم در هر آشپزخانه وجود دارد : اجاق كاز – سينك ظرفشويي- يخچال اين سه وسيله را در اصطلاح مثلث كار مي ناميم و بايد با فاصله مناسبي از همديگر قرار گرفته باشند. منظور از فاصله مناسب اين است كه بتوانيم به كارهاي روزانه خود كه قرار است رد آشپزخانه انجام دهيم به راحتي و بدون مشكلي برسيم و هيچ كدام از اين وساسيل مانع از انجام كارهاي ما نشوند.حتما بايد با توجه به ابعاد آشپزخانه خود فاصله و موقعيت هر كدام از اين وسايل را تايين نماييم.

يكي از مهم ترين بخش هاي هر خانه قطعا آشپزخانه ان مي باشد. شايد بتوان از آشپز خانه به عنوان قلب خانه نيز ياد كرد. مكاني كه معمولا خانواده براي صرف صبحانه وناهار و شام احتمالا دقايقي را دور هم خواهند بود و مهم تر از ان بيشتر وقت خانم خانه نيز قرار است در ان سپري شود.پس بسيار مهم است كه دكوراسيون آشپزخانه شما چه شكلي باشد و از چه سبكي پيروي نمايد.در اين بخش به شما نكاتي را خواهيم آموخت كه مي توانيد با رعيات انها محيط آشپزخانه خود را بسيار دل انگيز و جذاب نماييد و آنرا براي دقايقي كه قرار است در كنار هم باشيد اماده كنيد.

قطعا جايگذاري صحيح وسايل و نور پردازي مناسب و استفاده از تمام فضاهاي خالي مي تواند در زيبا تر كردن محيط آشپزخانه شما بسيار موثر باشد.مي توان اينگونه فضا را تقسيم بندي كرد: بايد ٤ منطقه در هر آشپزخانه وجود داشته باشد.منطقه اول را بايد براي كارهايي كه نياز به اب ندارند و به صورت خشك انجام مي شوند در نظر گرفت.كارهايي از قبيل استفاده از لوازم برقي و يا خرد كردن مواد غذايي مي تواند جزيي از اين موارد باشند.

منطقه دوم درست نقطه مقابل اين منطقه است و مي توان از ان به عنوان منطقه خيس نام برد.مهم ترين كاري كه در منطقه خيس انجام مي شود معمولا شستن ظروف است.اما منطقه بعدي جايي است كه عمليات پخت و پز در انجا صورت مي گيرد.منطقه چهارم نيز محلي براي انبار كردن و  نگه داري مواد اوليه ما مي باشد.در اين منطقه مي توان يخچال و كمد ديواري را قرار داد.با اين تقسيم بندي مي توان گفت كه دكوراسيون آشپزخانه شما داراي يك نظم خاصي شده و در آن كارها با سرعت بيشتري انجام مي شوند.زيبايي آشپزخانه شما قطعا مي تواند در زيبايي دكوراسيون داخليمنزل شما نيز بسيار موثر باشد چرا كه معمولا اين روزها تمام آشپزخانه اپن هستند و دقيقا تمام بخش هاي ان از محيط نشيمن و پذيرايي قابل ديدن است.شايد با توجه به اين موضوع بتوان مهمترين بخش دكوراسيون منزل را به بخش آشپزخانه تخصيص داد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط احمد | ۲۹ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۵:۵۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

پرتقالي

دكوراسيون داخلي دفتر كار

شما چگونه است ؟

براي اينكه بتوانيد دفتر كاري لوكس و منحصر به فرد داشته باشيد بايد نكاتي هر چند ريز را در زمان انجام دكوراسيون آن رعايت نماييد.فضاي كاري ممكن است داراي كارمندهاي زيادي با وظايف مختلف و متفاوتي باشد.پس نياز است براي هر كدام فضايي خصوصي و يا حداقل نيمه خصوصي در نظر گرفت تا در كمال آرامش بتوانند به كارهاي خود برسند.براي اينكه كارمندان مزاحم يكديگر نباشند و در كارها خلل ايجاد نشود مي بايست براي دكوراسيون داخلي ذفتر كار شما حريم هاي مختلف را در نظر گرفت.

به نظر بهرتين و مدرن ترين حالت اين است كه با ايجاد پارتيشن هاي با ارتفاع كم به تفكيك فضا بپردازيم و از مبلماني مخصوص در جهت چيدمان دفتر كاري خود استفاده كنيم.در مورد  رنگ هاي به كار رفته  در مقالات قبلي اشاره كرديم كه حتما براي افزايش انرژي كارمندان و بالا رفتن روحيه كاري انها از رنگ هايي با انرژي بالا بايد استفاده شود. رنگ هايي شاد كه باعث شادابي و بالا رفتن روحيه مي شود.در مورد نور محيط نيط بسيار تاكيد داريم كه از فضاهايي استفاده كنيد كه داراي نور طبيعي كافي باشند.نور كافي باعث مي شود تا چشمان كارمندان در هنگام كار زود خسته نشود و ساعت هاي طولاني تري به كار بپردازند.

همچنين مي توانيد با يك دكور ساده و رنگي متفاوت  فضايي را جدا از بقيه فضاها ايجاد كرده كه براي استراحت كاركنان باشد.بايد نحوه دكوراسيون داخلي دفتر كار شما به گونه اي باشد كه اگر فردي تازه وارد  اين محيط شد دقيقا حالت اداري بودن و رسمي بودن ان به طرف القا شود.در اين بين نوع مبلمان و چيدمان ان مي تواند در رسيدن به اين حس بسيار تاثير گذار باشد.طبعا اگر مي خواهيد اين حس به خوبي القا شود نبايد از رنگ هاي خيلي لطيف و روشن استفاده نماييد.رنگ هايي همچون صورتي و نارنجي روشن و آبي آسماني و يا سبز مغز پسته اي جز رنگ هاي روشن هستند.براي بهتر القا شدن اين حس مي توانيد از رنگ هاي خنثي استفاده نماييد.

همچنين از متريال فلز بايد در دكوراسيون داخلي اين محيط بيشتر استفاده نماييد . براي انتخاب مبلمان هم از رنگ هاي مشكي و قهوه اي استفاده كنيد.اين رنگ ها با تركيب رنگ هايي همچون قرمز بسيار به چشم مي آيند و نمايي زيبا را به محيط كار شما مي دهند.در دكوراسيون اداري حتما بايداز متريال هايي با مقاومت بالا استفاده نماييد.معمولا فضهاي اداري چون رفت و آمد زيادي در انجا رخ مي دهد وسايل و لوازم در معرض آسيب و تخريب بيشتري هستند.مثلا براي پارچه مبل ها از مخمل هاي زخيم استفاده مي شود و يا چرم نيز مي تواند انتخاب مناسبي باشد.چرم يك مزيت ديگر دارد و آن هم نظافت راحت و سريع آن است.

مي توان مهمترين دغدغه مديران را تاثير محيط كار بر كاركنان عنوان نمود. اينكه كارمندان داراي روحيه خوب باشندو از محيط كاري خود رضايت داشته باشند باعث افزايش راندمان كاري خواهد شد و اين براي هر مديري مهم مي باشد.معمولا در دكوراسيون تجاري و يا دكوراسيون شركت رنگ ها مي توانند معناي نوع فعاليت انها باشند.حتما سعي كنيد براي اين محيط ها از رنگ هايي الهام بخش و پر انرژي استفاده نماييد.

قطعا عواملي كه باعث خستيگ زود كارمندان مي شود بايد در محيط كم و يا از بين برود . يكي از مهمترين اين عوامل همان نور محيط است كه در بالا نيز اشاره به ان داشتيم.پس حواستان به ميزان نور محيط و استاندارد بودن ان باشد.

نوع مبلماني كه انتخاب مي كمنيد جدا از رنگ و شكل ظاهريش بايد داراي حالت استاندارد و آرگونوميك باشد تا در استفاده هاي طولاني مدت باعث خستگي كارمندان نشود.همچننين براي ايجاد نظم در دكوراسيون داخلي دفتر كار شما پيشنهاد مي كنيم براي هر كارمند قفسه اي در نظر بگيريد تا وسايل خود را در ان قرار دهد.

ديوار ها هميشه در زيبا سازي محيط بسيار تاثير گذار بوده اند و ما بيشتر ديده ايم كه در دكوراسيون اتاق خواب و يا در دكوراسيون آشپزخانه بيشتر به ديوار ها اهميت مي دهند. حال براي اينكه دكوراسيون محيط اداري شما نيز شيك و پر انرژي باشد از ديوارها مي توانيد بهترين استفاده ممكن را برريد و با رنگ اميزي و تزيين مناسب محيط خود را بسيار لوكس و ويژه نماييد.مطمئن باشيد يك ديوار ساده مي تواند باعث كسل شدن كاركنان شود و همين امر موجب كاهش راندمان كاري خواهد شد.

فضاي كاري را با گل و گياه تزيين كنيد:

بله درست خوانديد چرا كه نه. شما در فضاي اداري خود و يا در هر فضاي ديگر كه از گل و گياه به درستي استفاده نماييد باعث شادابي محيط شده و حس بسيار زيبايي را به كارمندان القا مي كند.در واقع با گل و گياه  دو هدف را مي توانيد دنبال نماييد . اول زيبا سازي محيط است و دوم ايجاد فضايي دل انگيز و پر انرژي .همه موارد بالا را اگر مو به مو و با دقت رعايت نماييد مي توان اميدوار بود كه فضايي بسيار لوكس و شيك را خلق خواهيد كرد.

 

 

   


شركت دكوراسيون داخلي

متد ديزاين با خدماتي متفاوت در خدمت شما

اين روزها بر عكس سابق استفاده از انواع درب و پنجره پي وي سي بيشتر شده و شاهد ان هستيم كه هر روز بر متقاضيان استفاده از اين نوع در ب و پنجره نيز بيشتر از قبل مي شود.شركت دكوراسيون داخلي دكور ايراني نيز با چند دليل مهم شما را به استفاده از اين نوع درب و پنجره دعوت مي كند :

حتما مي دانيد كه كه مصرف انرژي در عصر حاضر يكي از مهم ترين چالش هاي بشري به شمار مي رود و همه روزه شاهد هستيم كه پيام هاي مختلف در جهت انواع روش هاي صرفه جويي انرژي به ما داده مي شود.در همني راستا مي توان استفاده از درب و پنجره پي وي سي را يكي از بهترين و مطمئن ترين روش هاي ذخيره انرژي دانست.و به همين خاطر است كه اينقدر نسبت به استفاده از اين مدل درب و پنجره در ساخت و سازهاي جديد تاكيد شده است.از ديگر مزيت هاي استفاده از اين محصول اين است كه مي تواند به عنوان مانعي غير قابل نفوذ در برابر آلودگي محيطي براي ما باشد.شايد بپرسيد چرا ؟ مدل پي وي سي به خاطر ساختار دقيقي كه در ساخت خود دارد بعد از اينكه به صورت كامل نصب شدو توسط متخصصين آن رگلاژ شد ديگر به اين راحتي ها اجازه عبور آلودگي ها را به درون فضاي ساختمان را نمي دهد.

شركت دكوراسيون داخلي متد با دارا بودن كادري مجرب و حرفه اي اماده ارائه خدمات دكوراسيون و طراحي به شما عزيزان مي باشد. موضوع كاري شما هر چه باشد ما مي توانيم با خلق ايده هايي نو آنرا به منحصر به فرد ترين و بهترين شكل ممكن برايتان طراحي و پياده سازي نماييم.هدف از ايجاد دكوراسيون در واقع زيباتر شدن محيط است.مي توان به تعريف كلي كه از دكوراسيون كرده اند نگاهي كرد : هماهنگ سازي از قبل طراحي شده براي نشان دادن و به جلوه در آوردن رنگ ها و ساير لوازم درون محيط.

يك شركت دكوراسيون داخلي كه در اين زمينه ميخواهد فعاليت نمايد بايد بتواند براي محيط هاي مختلف با موضوعات گوناگون با توجه به نوع طراحي و معماري داخلي هر محيط يك هماهنگي و هم گوني خاصي را ميان لوازم و رنگ ها و ديوارهاي آنجا ايجاد نمايد.در واقع مي توان دكوراسيون را هنري دانست مانند ساير هنر ها كه در طول زمان دچار تغيراتي شده است و داراي سبك و سياق و اصول مربوط به خود نيز مي باشد.هنر شركت ما نيز اين است كه برايتان فضايي را خلق خواهيم كرد كه هم زيبا و هم در عين حال با توجه به موضوع كاري شما كاربردي و ماسب باشد.شايد بتوان در تعريف ديگر دكوراسيون داخلي را يك راه ارتباطي ميان دو واژه معماري داخلي و طراحي داخلي عنوان نمود.

اگر به دنبال شركت دكوراسيون داخلي تهران مي باشيد مي توانيد به ادرس ما واقع در خيابان بهشتي (عباس آباد)، خيابان سرافراز، كوچه حق پرست، پلاك 8، طبقه 3 مراجعه نموده و از آخرين نمونه كارهاي ما نيز بازديد به عمل آوريد.

يكي از دلايلي كه اين روزها توجه بسيار زيادي به مبحث دكوراسيون منزل و طراحي آن مي شود شايد عامل زيبايي و شيك شدن محيط است. فارغ از اينكه وجود يك دكوراسيون لوكس مي تواند چقدر در ذهنيت افراد تاثير گذار بوده و ميزان راندمان افراد را تا چه حدي مي تواند بالا ببرد اين روزها هم درگير فاز ديگر اين قضيه هستند و آن هم مبحث زيبا شدن محيط است.خوشبختانه با افتخار اعلام مي داريم تا اكنون شركت ما با انجام ده ها نمونه كار موفق در زمينه هاي گوناگون توانسته رضايت خاطر مشتريان خود را به دست اورد و شما نيز جهت استعلام كيفيت كارهاي ما مي توانيد بر سر پروژه هاي قبلي رفته و خودتان از نديك ميزان كيفيت ارائه شده توسط ما را با ديگر شركت هاي همكار مقايسه نماييد.

تمام تلاش خود را به كار بسته ايم تا با تشكيل يك كادر تخصصي در تمام زمينه هاي مختلف مبحث دكوراسيون و طراحي داخلي بتوانيم بهترين كيفيت ها را به مشتريان خود ارائه دهيم.سعي كرده ايم تا با تسلط به علومي همچون رنگ شناسي و نور پردازي و همچنين با تسلط به علم معماري داخلي بتوانيم ميزان اجزا ي  يك محيط ارتباطي همگون و زيبا بر قرار نماييم.

اين الودگي ها حتي مي تواند الودگي صوتي نيز باشد كه به عنوان يك مانع صوتي خوب عمل مي كند و طبق تحقيقات علمي هر درب و پنجره پي وي سي مي تواند تا 45 دسيبل از سطح صوت را كاهش داده و مانع عبور آن شود.حال ديگر خود حساب كنيد كه گرد و غبار را به راحتي و تا سطح بسيار بالايي اجازه عبور نخواهد داد.

شركت دكوراسيون داخلي دكور ايراني به شما عززان توصيه مي كند اگر قصد استفاده از اين محصولات را داريد ابتدا با كارشناسان مربوطه مشورت كرده و سپس از ميان برندهاي موجود نسبت به خريد يكي از انها براي مكان مورد نظرتان اقدام نماييد.
درب و پنجره پي وي سي نسبت به مدل هاي معمولي بسيار مقاوم تر و مسحكم تر مي باشد و در مقابل انواع ضربه ها داراي پايداري بالايي است.در مقابل با توجه به اين همه استحكام جالب است بدانيد كه مدل پي ويسي بسيار سبك بوده و بسيار مناسب براي ساختمان سازي است.
يكي ديگر از خصوصيات اين درب و پنجره ها ماندگاري بالاي انها در مقابل تغييرات محيطي از جمله نور آفتابي و هوا مي باشد و در طي ساليان دراز نيز هيچ اتفاقي براي آنها نخواهد افتاد.همچنين با توجه به موادي كه براي ساخت اين محصولات به كار رفته داراي قدرت پاك شوندگي بسيار بالايي هستند و براحتي مي توانيد آنها را تميز كنيد.
اگر به فكر صرفه جويي در منابع مالي خود هستيد باز هم شركت دكوراسيون داخلي دكور ايراني شما را به استفاده از اين محصولات دعوت مي كند.شايد باورتان نشود اما اين درب و پنجره ها با توجه به اين همه مزيت كه دارند داراي قيمتي بسيار مناسب و مقرون به صرفه هستند و از نظر اقتصادي نيز كاملا به صرفه هستند.

   


طراحي اتاق كار

شما به صورت مدرن و متفاوت

اگر به فكر تغييراتي در دكوراسيون اتاق كار خود هستيد و دوست داريد تا فضايي پر انرژي تر و زيباتر را پديد آوريد پيشنهاد مي كنيم اين مقاله را تا اخر مطالعه نماييد. طراحي اتاق كار از اين جهت بسيار مهم است كه شما در طي روز ممكن است ساعات طولاني در اين مكان قرار داشته باشيد .پس مهم است كه مكاني كه در ان هستيد داراي محيطي شاداب و سرزنده و پر انرژي باشد تا اينكه محيطي كسل آور و خسته كننده و داراي انرژي هاي منفي باشد.قطعا وجود محيطي جذاب هم براي شما و هم براي مراجعه كنندگان مي تواند اقرات خوبي را به دنبال داشته باشد و حتي باعث افزايش راندمان كاري شما نيز خواهد شد.در زير توصيه هايي را در جهت هر چه بهتر شدن فضاي كاري شما داريم :

استفاده از رنگ هاي مناسب:

بيب شك نمي توان تاثير رنگ در زندگي انسان ها را بي اثر و كم دانست.رنگ ها مي توانند دقيقا اثرات رواني مثبت و يا منفي در زندگي افراد به دنبال داشته باشند.شما بايد در طراحي اتاق كار حتما از رنگ هايي استفاده كنيد كه حس سر زندگي و شادابي و انرژي  را به شما تزريق نمايند.قطعا براي اين موضوع نياز است كه به علم رنگ شناسي  و اثرات هر كدام نيز آشنا باشيد.بايد سعي كنيد از رنگ هايي استفاده كنيد كه زمينه كاري شما را منعكس مي كنند.منظورمان از اين جمله اين است كه سعي كنيد با ظرافتي دقيق رنگ هايي كه متناسب با كار و فعاليت شما هستند را انتخاب نماييد.رنگ ها تاثيرات زيايد در زيبا نشان دادن دكوراسيون داخلي هر محيطي دارند و نمي توان به همين سادگي از كنار آن گذشت.

ديوار هايتان را زيبا و جذاب نماييد :

ديوار ها بخش هايي از هر محيط هستند كه با توجه به حجم و فضايي كه براي ديده شدن دارند مي توانند عوامل مهمي در ايجاد محيطي شاداب و يا ابلعكس محيطي كسل كننده داشته باشند.معمولا يك ديوار ساده ديواري كسل كنده است و گزينه مناسبي نه براي  اتاق كار بلكه براي هيچدكوراسيون تجاري نمي باشد.شما خيلي راحت و تنها با چند تصوير و قاب مي توانيد انرا از فرم كسل بودن در آورده و باعث نشاط خود و ديگر افراد در محيط كار شويد.استفاده از رنگ هاي مناسب براي ديوار ها و يا تصاوير و قاب هاي مرتبط با كار مي تواند از جمله كارهايي باشد كه براي يك ديورا مي توان انجام داد.

دكوراسيون داخلي محيط شما مي تواند نقش بسزايي در ميزان كيفيت كارهاي انجام شده در ان محيط داشته باشد . مثلا اگر دكوراسيون براي محيطي اداري باشد و طبق اصول و استاندارد و با رنگ بندي مناسب و نور پردازي صحيح انجام شده باشد قطعا در روحيه افراد تاثير مثبتي داشته و مي توان انتظار داشت كه راندمان كاري رد آن محيط بالاتر خواهد رفت. مبحث دكوراسيون داخلي در جوامع پيشرفته به صورت علمي و اكادميك تخصصي مي باشد و براي اين موضوع اهميت خاصي را رد نظر مي گيرند.

از مواردي كه ميتواند در كيفيبت دكوراسيون شما تاثير گذار باشد مي توان به نحوه چيدمان وسايل اشاره كرد .اگر نوع چيدمان بر اساس علم فنگ شويي باشد در واقع با همين تكنيك ساده باعث خواهيم شد تا محيط ما پر از انرژي مثبت شود.بعد زا اينكه نحوه چيدمان صحيح را با توجه به نوع مكاني كه قرار است در انجا دكوراسيون امجام شود را تايين كرديم نوبت به نرو پردازي محيط ميرسد . ميزان نور و رنگ نور به كار رفته و اصلا اينكه محيط داراي نور طبيعي باشد يا خير همگي جز مهمترين عوامل در تاثير گذاري يك دكوراسيون داخلي است.

اگر مي توانيد براي محيط كار خود فضاي سبز ايجاد كنيد:

هميشه فضاي سبز كه شامل  گل و گياه بوده در هر حالتي براي همه افراد زيبا و توليد كننده انرژي و شادابي بوده است.شما اگر امكان ايجاد فضاي سبز در محيط كاري خود را داريد حتما اقدام به اين كار نماييد. برخي تصور مي كنند كه فضاي سبز و گلخانه تنها مختص دكوراسيون منزل است و از ان در جهت طراحي دكوراسيون خانه فقط مي شود استفاده كرد. بايد بگوييم كه به هيچ عنوان اينگونه نيست و شما هيچ محدوديتي نخواهيد داشت و در هر محيطي مي توانيد براي زيبا شدن ان از گل و گياه و فضاي سبز استفاده نماييد.

اگر معماري داخلي محيط شما به گونه اي بود كه نمي توانيد در آن گلخانه داشته باشيد حتما از چند گلدان و گل كوچك در كنار ميز خود و همكارانتان براي ايجاد محيطي هر چند كوچك اما سبز  استفاده كنيد.جدا از زيبا تر شدن محيط باور داشته باشيد كه گياهان توليد كننده انرژي هاي مثبت هستند و مي توانند روحي تازه به محيط كاري شما بخشند.

طراحي اتاق كار با مبله كردن آن:

معمولا بيشترين نمايي كه مي توان به يك دفتر كاري داد با نوع مبلمان و ميز و صندلي هايي است كه براي ان به كار مي بريم.دكوراسيون دفتر كار شما با داشتن مبلماني شيك قطعا بسيار بيشتر از قبل به چشم مي آيد و از نظر مراجعه كنندگان وجود يك دكوراسيون لوكس براي دفتر كاري نشانه اعتبار تجاري انها مي باشد.ديزاين توسط مبلمان معمولا يكي از اصولي است كه براي همه نوع دكوراسيون اداري به كار گرفته مي شود و هميشه تاكيد زيادي بروي آن بوده است.

همگوني رنگ وسايل با ديوارها و … :

سعي كنيد محيط كاري شما داراي يك نظم در رنگ بندي وسايل ولوازم باشد. رنگي كه براي كف پوش ها و سقف و ديوارها در نظر گرفته ايد بايد داراي ارتباطي منطق با نوع مبلمان و وسايل محيط كاري شما داشته باشد. معمولا براي دكوراسيون شركت اين مورد دقيقا رعايت مي شود چرا كه در ذهن مشتري و مراجعه كننده زمانيكه محيط شما داراي بي نظيمي در رنگ ها باشد باعث ايجاد ترديد و صلب اطمينان از شما خواهد شد.شما مي توانيد تنها با رعايت همين چند نكته كه خدمتتان اعلام كرديم براي خود محيطي بسيسار جذاب و پر انرژي و در عين لوكس و شيك را پديد اوريد. حتما نياز نيست تا هزينه هاي بسيار سنگيني در جهت اجاره يك دفتر شيك كنيد. با كنار هم قرار دادن مواريد كه عرض كرديم خودتان مي توانيد محيطي شيك و بي نظير را خلق نماييد.

بعد از نور پردازي عامل بعدي كه بسيار مهم است رنگ به كار رفته در محيط است.بايد با توجه به فعاليتي كه قرار است در آن محيط انجام شود از رنگي مناسب استفاده نماييم.قطعا براي طراحي اتاق كار بايداز رنگ هاي اارمش بخش و براي دكوراسيون يك محيط تجاري از رنگ هيا سر زنده و انرژي بخش مي بايست استفاده شود.پس در واقع يك دكوراتور حرفه اي بايد هم به علم رنگ ها و هم به علم فنگ شويي و هم به علم نورذ پردازي به نوعي تسلط داشته باشد تا بتواند دست به خلق اثري جاودان بزند.

مجموعه فني و تخصصي آرك مايان نيز با توجه به اين موضوع سعي كرده تا در گروه خود براي هر مبحث از بهترين و ماهر ترين افراد استفاده نمايد و در واقع زمانيكه پروژه دكوراسيون داخلي ارگان و يا شخصي را به عهده مي گيريم همه جوانب موضوع را رد ان به بهرتين شكل ممكن با ساتفاده از افراد متخصص ان رشته در نظر خواهيم گرفت.يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در ميزان موفقيت يك دكوراسيون مي تواند نوع متريالي باشد كه قرار است در ان پروژه مورد استفاده قرار گيرد . و اين به ميزان بودجه شما باز مي گرد و اينكه چقدر مي توايند براي اين كار هزينه نماييد. البته اين را هم متذكر شويم اگر بهترين متريال دنيا هم استفاده كنيم اما در نحوه چيدمان و به كار گيري صحيح ان دچار مشكل شويم به طور قطع موفقيت چشم گيري رد ان پروزه نصيب ما نخواهد شد.

شما نيز اگر به دنبال رحي خاص براي دكوراسيون داخلي محيط خود هستي و به دنبال بهترين ها مي باشيد پيشنهاد مي كنيم حد اقل يك بار به صورت حضوري به دفتر ما تشريف بياوريد و جدا از اينكه از تمامي نمونه كارهاي ما ديدن خواهيد كرد با پيشنهاد هاي ويزه خيره كننده اي كمه برايتان داريم قطعا مي تواينم شما را در اينكه پروزه تان را به شركت ما واگذار نماييد قانع كنيم.ما هميشه سعي كرده ايم تا در كنار بالابردن كيفيت در طراحي و دكوراسيون قيمت هاي مناسبي هم به مشتريان ارائه دهيم.

مبحص طراحي اتاق كار شايد از اين جهت بسيار مورد توجه است كه در واقع مهمترين عامل تايين كننده كلاس محيط مورد نظر است . هر چقدر كه معماري به كرا رفته درست و صحيح باشد و هر چقدر كه متريال هاي استفاده شده در جه يك باشند اما اگر چيدمان و نور پردازي و رنگ اميزي محيط مناسب نباشد در واقع شكستي بزرگ در ان دكوراسيون محسوب مي شود.ما با توجه به رعايت تمامي جوانب سعي خواهيم كر اگر پروژه اي را عهده دار شيدم در ابتداي امر از خواسته هاي مالك دقيقا اطلاع بيابيم و سعي كنيم با انچه كه شما در ذهن داريد خود را منطبق كرده و هم اكنون با يك تصوير سازي صحيح ميوتوان اميدوار بود كه در نهايت طرحي كه براي دكوراسيون داخلي شما ارائه مي دهمي مورد رضايت اطر شما خواهد بود.

   


دكوراسيون تجاري و نكات مهم آن

دوشنبه 21 دي 1394 نويسنده: علي بيات |

دكوراسيون تجاري

و نكات مهم آن

يكي از مهم ترين شاخه هاي طراحي و دكوراسيون داخلي مربوط مي شود به موارد تجاري و از آن به عنوان دكوراسيون تجاري ياد مي شود.اهميت اين موضوع به اين خاطر است كه به ميزان قابل توجهي دكور يك واحد تجاري مي تواند نقش تايين كننده اي در ميزان فروش و موفقيت ان كسب و كار داشته باشد.صاحبان كسب و كار نيز با توجه به اين موضوع توقع دارند كه شركت دكوراسيون داخلي كه قرار است پروژه آنها را انجام دهد بهترين و با كيفيت ترين كار ممكن را تحويل دهد.

اينجا است كه عيار واقعي شركت ها و ارائه دهنده خدمات دكوراسيون مشخص مي شود.چرا كه بايد براي ايجاد طرحي كه هم بتواند از نظر بصري زيباي هاي خاص خود را داشته باشد و هم مرتبط با موضوع بوده و دقيقا بتواند تاثيرات مثبتي بروي كسب و كار  مورد نظر بگذارد مي بايست تمام نكات ريز و درشت مربوط به  اصول طراحي را در طرح پياده سازي نمايند.تفاوت هاي اين كار با كارهايي كه به عنوان دكوراسيون منزل انجام مي شود و يا كارهايي كه براي مثلا دكوراسيون آشپزخانه صورت مي پذيرد در اين است كه در دو مورد فوق همينكه از نظر زيبايي بتواند صاحب منزل را راضي كند به نظر كافي بوده اما در مورد فوق يعني مبحث تجاري كمي اوضاع فرق مي كند و علاوه بر جنبه هاي بصري كار حتما بايد بتواند در كسب و كار مورد نظر نيز تاثيرات مثبتي بر جاي بگذارد و عملا بر ميزان فروش كالا و خدمات ان كار تاثير مثبت داشته باشد.

دكوراسيون تجاري

شايد يكي از نكاتي كه در هر نوع طراحي و دكوراسيون بسيار تاثير گذار است اين باشد كه معماري داخلي به كار رفته براي ان بنا و فضا تا چه حد بر اساس اصول روز و حرفه اي صورت پذيرفته است و در واقع فضايي كه در اختيار ما قرار مي دهند تا چه حد داراي استانداردهاي لازم براي پياده سازي اصول  ادامه مطلب

نوشته شده توسط احمد | ۲۹ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۵:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

براي عشق

دكوراسيون اتاق خواب

و تمام انچه كه بايد بدانيد

مهمترين  خواسته هر كسي از يك اتاق خوب اين است كه در مدت زماني كه قرار است در انجا براي استراحت باشد احساس آرامش و راحتي خاطر داشته باشد.شايد اگر بخواهيم تعريفي براي يك اتاق خوب داشته باشيم اينگونه بتوان گفت كه اتاقي كه به افراد درونش به واسطه نوع چيدمان و نور پردازي و رنگ هاي به كار رفته احساس آرامش بيشتري مي دهد را اتاق خواب خوب مي گويند.در ميان رنگ مي توان از رنگ هايي همچون سفيد و كرم روشن استفاده كرد. اين دو رنگ باعث ايجاد آرامش مي شوند.براي ديوار ها نيز مي توانيد از رنگ هاي استخواني استفاده نماييد.براي رسيدن به بهترين حالت دكوراسيون اتاق خواب حتما بايد مبحث رنگ ها را بسيار با دقت  دنبال نماييد چرا كه مي تواند عامل مهم و تايين كننده اي در ميزان رضايت شما از محيط آنجا داشته باشد.

 

براي ديوارهاي اتاق خواب اگر قصد استفاده از كاغذ ديواري را داريد حتما از طرح هاي خلوت با رنگ آميزي ملايم استفاده كنيد. طرح هاي شلوغ باعث ايجاد حس سردرگمي در شما خواهد شد.در واقع هر چقدر رنگ ها در اتاق خواب آرامتر باشند شما عميق تر و راحت تر به خواب فرو خواهيد رفت.حتي پيشنهاد مي كنيم اگر مي توانيد در هنگام خواب مخصوصا در شب ها آينه هاي اتاق را با پارچه اي بپوشانيد تا فضاي اتاق را ارامش بخش تر نماييد.

بر عكس نكاتي كه مي بايست براي دكوراسيون تجاري در نظر گفت و از نور پردازي و رنگ اميزي هاي خاص و شلوغ و سر زنده استفاده كرد اينجا بايد همه چيز رو به آرامش و ملايمت باشد.شايد براي دكوراسيون دفتر كار شما نياز به رنگ هايي داشته باشيد كه به شما حس و انرژي زيادي منتقل كند و شما را شاداب و سر زنده نگه دارد اما در اتاق خواب تنها چيزي كه نياز داريد آرامش است و آرامش.اين آرامش را مي توان در گرو  در كنار هم قرار گرفتن چندين فاكتور دانست. از رنگ بندي مناسب و نور پردازي ملايم تا نحوه چيدمان وسايل و لوازم اتاق همه و همه در نهايت مي تواند منجر به رسيدن شما به آرامش باشند.مثلا براي ايجاد حسي عاشقانه ميان شما و همسرتان مي توانيد براي روتختي خود از پارچه اي با رنگ قرمز استفاده نماييد. رنگي عاشقانه و گرم و صميمي.البته رنگ قرمز درست است كه رنگ عشق مي باشد ولي رنگي تحريك كننده است و مناسب افراد عصبي مزاج نيست.

اين روزها تحقيقات زيادي بروي آثار رنگ بر ذهن انسان شده است و همين امر موجب شده تا به شما باز هم بگوييم حتما در انتخاب رنگ  براي دكوراسيون اتاق خواب خود نهايت دقت و وسواس را داشته باشيد.از رنگ هايي همچون سبز و آبي مي توان به عنوان رنگ هاي خودماني و آرامش بخش ياد كرد.اگر به دنبال ايجاد فضايي رومانتيك در اتاق خواب خود هستيد پيشنهاد مي كنيم از رنگ هاي زير استفاده نكنيد :

رنگ هايي مانند سفيد-خاكستري-صورتي -زرد

رنگ هاي سفيد و خاكستري  باعث ايجاد خلسه و حالت كسلي در شما مي كند و مناسب اتاق خواب نيستند. رنگ زرد  اگر به تنهايي استفاده شود باعث ايجاد عصبانيت رد فرد خواهد كرد.اما رنگ صورتي بر خلاف اينكه رنگ بسيار شادي است اام در منظر عمومي از ان به عنوان رنگي دخترانه ياد شده و شايد زياد مناسب آقايان نباشد.

به هر حال بايد بدانيم كه بخشي از دكوراسيون منزل ما مربوط مي شود به اتاق خواب و چون قرار است در انجا به استراحت بپردازيم بايد فاكتورهاي لازم در جهت ايجاد حسي آرامش بخش را دارا باشد.يكي از مهمترين فاكتورها نور پردازي محيط است.همانطور كه در بالا عنوان كرديم اگر دوست داريد تا اتاق خوابي رمانتيك داشته باشيد بايد از نور هاي كدر و تيره استفاده كنيد اما اگر هدفتان داشتن اتاق خوابي روشن و شاداب است از نورهاي درخشان بايد استفاده نماييد.در ميان نورها نورهاي سبز و ابي ممكن است حالات بيماري و كسلي را القا كنند پس اصلا تويه به استفاده از اين نورها نداريم.نورهاي قرمز و تيره براي ايجاد فضايي رمانتيك بسيار مناسب هستند.

 

بعد از اينكه دو فاكتور مهم رنگ و نور را در دكوراسيون اتاق خواب خود رعايت كرديد حال نوبت به انتخاب وسايل و نحوه چيدمان انها درون اتاق است.حتما بر اساس ميزان فضايي كه در اختيار داريد و نوع معماري به كار رفته در اتاق اقدام به خريد نماييد.شايد بتوان مهمترين وسيله يك اتاق خواب را تخت خواب ان عنوان كرد.تخت بايد زيبا و راحت باشد و در بوجود ؟اوردن فضايي شيك و يك دكوراسيون لوكس  براي شما مي تواند بسيار موثر باشد.

در يك بررسي انجام شده مشخص كرده اند كه اگر د راتاق خواب شما پنجره اي رو به بيرون است بهترين حالت ان اين است كه اين پنجره در سمت راست تخت قرار گيرد.براي زيباتر شدن فضاي اتاق خواب  خود به ريز ترين نكات نيز بايد توجه كنيد. از كوسن هايي كه بروي تخت خواب شما زده شده است تا همهانگي كه بايد ميان ساير لوازم درون ااق باشد همه و همه مي تواند در ايجاد حالتي خوش در شما موثر و مفيد باشد.

حتما ديده ايد كه در اكثر اتاق خواب ها از چراغ هاي خواب به اشكال مختلف استفاده مي گردد.اگر از آباژورهاي كوتاه بروي پاتختي ها استفاده نماييد باعث خلق فضايي رمانتيك مي شويد.در اين حالت مناسب مطالعه كردن نيز بوده و مي توانيد دقايقي را به مطالعه بپردازيد.داشتن فضاي سبز در اتاق خواي از چندين جهت مي تواند براي شما خوب باشد. اول اينكه ايجاد فضايي زيبا و رح انگيز خواهد كرد و دوم اينكه شما هر روز با بيدار شدن وقتي چشمتان به اين گل ها و گلدان  ها و فضاي سبز داخل اتاقتان مي افتد انرژي مثبت دريافت خواهيد كرد.همچنين اين كار در رمانتيك كردندكوراسيون داخلي اتاق خواب شما نيز بسيار تاثير گذار خواهد بود.

پيشنهاد مي كنيم دكور چيني اتاق خوابتان تا جاي ممكن چوبي  باشدكه در ان نهايت آرامش و احساس راحتي را را تجربه خواهيد كرد.حتي قاب عكسي كه انتخاب مي كنيد مطابق با دكور چوبي شما بهتر است چوبي باشد.وجود دكوراسيون چوبي در فضاي اتاق خواب شما انرژي بسيار مثبتي را ياجاد خواهد كرد و باعث نشاط و سرزندگي شما مي گردد.حتي شما مي توانيد از طرح هاي چوبي براي طراحي دكوراسيون خانه در بخش هاي ديگر آن نيز استفاده نماييد.

براي رسيدن به يك اتاق خواب زيبا و دوست داشتني قطعا به اولين چيزي كه بايد توجه كرد چيزي نيست جز دكوراسيون اتاق خواب.شايد بتوان به عنوان يكي از شخصي ترين بخش هاي هر خانه اتاق خواب را نام برد و از اين رو مي طلبد تا با دكوراسيوني كه دقيقا منطبق با سليقه و خواست ما است انجام شود چرا كه قرار است ساعاتي از شبانه روز را رد انجا براي استراحت طي كنيم.با هم به چندين فاكتور مهم كه مي تواند نه تنها براي زيبا تر شدن دكوراسيون اتاق خواب بلكه براي زيبا تر شدن هر نوع دكوراسيوني به كار رود مي پردازيم.

اولين فاكتوري كه بايد به ات توجه كرد رنگ ي است كه قرار است در اتاق خواب استفاده شود. اين مورد مي تواند تاثير بسيار زيادي در زيباتر شدن دكوراسيون اتاق خواب ما داشته باشد.استفاده صحيح از رنگي مناسب مي تواند براي ما آرامش و آسودگي را به همراه داشته باشد و استفاده از رنگ نا مناسب بر عكس محيطي غير امن و غير دوستانه را براي ما خلق مي كند.ارگ اتاق خواب شما تك نفره است مي توانيد از رنگ هايي همچون سبز و آبي استفاده كنيد .رنگ هاي سردي كه مناسب خواب هستند.اما در كل توصيه اصلي ما اين است كه بايد با رنگ ها بازي كنيد و تلفيقي از بهترين ها را براي اتاق خواب خود ساتفاده كنيد . هميشه آخرين توصيه ما استفاده از ينگ خاص براي محيط مورد نظر شما است و تا جايي كه مكن است به همه پيشنهاد مي كنيم از تلفيق رنگ ها براي محيط خود استفاده نمايند.

دومين فاكتور كه بايد در دكوراسيون اتاق هر خوابي رعايت شود اين است كه چيدمان به گونه اي صورت پذيرد كه به آرامش ما را نزديك تر كند .شما بعد از طي يك روز طولاني و زماني كه مي خواهيد در شب هنگام در اتاق خواب خود استراحت كنيد به آرامش زيادي نياز داريد تا بتوانيد انرژي از دست رفته خود را مجددا به دست آوريد و نياز داريد تا ساعاتي را بدون هيچ گونه دغدغه براي خود استراحت كنيد.براي ايجاد آرامش در اتاق خواب بايد عوامل مهمي را رعايت كرد از جمله اينكه نحوه چيدمان وسايل مي تواند فاكتور بسيار مهمي در رسيدن به امر باشد. همچنين رنگ هايي كه در اتاق خوابمان استفاده مي كنيم نيز بسيار مهم است.و لوازمي كه قرار است در اتاق خواب از انها استفاده كنيم هم مي تواند در ايجاد و يا عدم ايجاد ارامش موثر باشد.

ارگ چيدمان و تزيينات وسايل ما از حد خود خارج شود حتي به صرف اينكه كالا هاي ما بسار لوكس و گران قيمت هستند مي توانند عامل مهمي در جهت بر هم زدن آرامش ما شده و عملا ما را از هدف اصلي خود كه رسيدن به آرامشي عميق در اتاق خواب است دور كنند.پس حتما دقت لازم را در نحوه چيدمان و دكوراسيون اتاق خواب به عمل اوريد .

يكي از مهم ترين وسايلي كه احتمالا در هر اتاق خواب به واسطه اسمش مي توان يافت چيزي نيست جز تخت خواب.شكل و فرم تخت خواب و رنگ و مدل و چند نفره بودنش بسيار مي تواند در شكل نهايي كه اتاق خواب ما قرار است به خود بگيريد موثر است و از همين رو بايد دقت كرد كه چه نوع تخت خوابي و با چه رنگي قرار است خريداري و استفاده شود. حتما از محصولي استفاده كنيم كه در نهايت هدف اصلي كه رسيدن به آرامش است را براي ما بتواند ميسر نمايد.


نوشته شده در : دوشنبه 21 دي 1394  توسط : مجري گوينده.    نظرات(2) .

دكوراسيون لوكس چه خصوصياتي دارد؟

دكوراسيون لوكس

چه خصوصياتي دارد؟

يكي از  عواملي كه باعث زيبايي محيط و فضايي كه در /ان هستيم مي گرددقطعا نوع چيدمان و دكوراسيوني است كه به كار برده ايم.هر روز شاهد طرح هايي جديد هستيم كه در انها خلاقيات هاي منحصر به فردي اتفاق افتاده است.بسياري از افراد براي فضاي منزل و يا كسب و كار خود به دنبال شيك ترين و به روز ترين طرح ها هستند و به نوعي به دنبال دكوراسيون لوكس مي باشند.اگر مي خواهيد تا لوكس ترين و شيك ترين طرح و دكوراسيون را داشته باشيد بايد قوانين ان را به خوبي و قدم به قدم رعايت نماييد تا به اين خواسته دست يابيد. در مدل هاي لوكس مهمترين اصل را كمتر بودن وسايل تشكيل مي دهد.در واقع شعار اين است هر چه كمتر بهتر.در اين مدل هر چقدر از مبلمان و وسايل كمتري استفاده شود طرح نهايي لوكس تر و شيك تر خواهد بود و جلوه بيشتري خواهد داشت.اگر به دنبال طرح هاي مدرن و امروزي هستيد پس بايد به دنبال سادگي وسايل  مورد نظرتان باشيد.رنگ هاي يهم كه انتخاب مي كنيد بايد در قالب رنگ هاي تيره باشد مانند رنگ مشكي.

با هم به بررسي دكوراسيون داخلي اما لوكس برخي از فضاهاي زير مي پردازيم :

در مورد دكوراسيون اتاق خواب در مقالات قبلي نكات مفيدي را خدمتتان ارائه داديم.اما در اين بخش به ذكر چند نكته مي پردازيم كه مي تواند چهره اتاق خواب شما را بسيار لوكس و منحصر به فرد نمايد و در اصطلاح شما داراي يك دكوراسيون لوكس براي اتاق خوابتان خواهيد شد.

اولين قدم اين است كه حتما اگر از تخت خواب در اتاقتان مي خواهيد استفاده كنيد مدلي را انتخاب كنيد كه داراي پايه هاي كوتاه باشد و همچنين داراي دو پاتختي بوده و در روي ان نيز دو چراغ قرار گرفته باشد.براي تزيين ديوار از كاغذ ديواري گرفته تا يك تابلو نقاشي را مي توانيد استفاده نماييد.همچنين از يك لوستر زيبا و مجسمه زيبا هم مي توانيد براي شيك تر شدن فضاي اتاقتان استفاده كنيد. وجود يك قاليچه زيبا هم بر زيبايي هاي اتاقتان مي افزايد.در بخش ديگر اتاق نيز يك ميز آرايش شيك و يك صندلي مدرن قرار دهيد.دقت داشته باشيد رنگ وسايل شما همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم به نوعي بايد تيره باشد.اين مي توانيد اولين قدم در جهت رسيدن به دكوراسيون منزل لوكس باشد.

اما مرحله دوم رسيدگي به اتاق پذيرايي است.مكاني كه مي تواند بيانگر سليقه و هنر شما باشد .اما در سبك مدرن و لوكس بايد مواردي را در ديزاين و چيدمان وسايل  اتاق پذيرايي در نظر گرفت.براي مبلمان اين فضا مي توانيد از كاناپه و مبل و ميز جلوي آن و ميز ناهار خوري همراه با صندلي هايش استفاده كنيد.ديوارهاي اين اتاق را مي توانيد رنگي نماييد و يك كتابخانه در بخشي از فضاي اتاق براي خود ايجاد كنيد.حتي مي توانيد براي رمانتيك كردن فضا از چند شمع بزرگ كه رنگ روشني دارند نيز استفاده نماييد.دقت كنيد كه جا شمعي شما بايد مدرن و لوكس باشد.حال اگر هدفتان دكوراسيون اداري است و مي خواهيد محيط آنجا را لوكس و مدرن جلوه دهيد بهتر است با تركيبي از پارتيشن و مبلمان اداري دست به اين كار بزنيد.

دكوراسيون آشپزخانه خود را به سبك ي مدرن طراحي نماييد:

مي رسيم به فضاي مربوط به آشپزخانه.جايي كه قلب خانه نام دارد و نوع طراحي ان در طرح كلي منزل بسيار تاثير گذار خواهد بود.اگر دوست داريد تا زمان صرف ناهار و شام  در كنار ديگر اعضاي خانواده تان در محيط آشپزخانه نهايت لذت را تجربه نماييد و حس خوبي داشته باشيد پيشنهاد ما تنها ايجاد دكوراسيوني لوكس و ويژه است.مي توانيد قدم اول را با انتخاب يك مبلمان مدرن براي ميز ناهار خوري خود بر داريد.وجود يك لوستر بزرگ و شيك نيز در آشپزخانه به نظر مي تواند بسيار جلوه خوبي را خلق نمايد.وجود پرده هاي تزييني در فضاي آشپزخانه نيز مي تواند قدم بعدي باشد.معمولا براي مدرن جلوه دادن فضاي آشپزخانه از كشوهايي با رنگ هاي سفيد استفاده مي شود و از صندلي هاي بدون دسته براي ميز ناهار خوري .

بسياري از مواردي كه در باب لوكس كردن فضاي داخلي منزل عنوان مي كنيم به نوعي مي تواند براي دكوراسيون تجاري نيز مورد استفاده قرار گيرد.مثلا براي دكوراسيون دفتر كار با استفاده از رنگ بندي كه براي مدل هاي مدرن توضيح داديم مي توانيد فضايي شيك و خاص را خلق نماييد.

سرويس بهداشتي مدرن ولوكس

شايد كمتر به مدرن كردن و شيك كردن فضاي سرويس هاي بهداشتي توجه كرده باشيم. اما بايد قبول كرد اين نيز بخشي از كار دكوراسيون داخلي فضاي منزل است و مي بايست براي منطبق بودن فضاي ان با ساير بخش هاي خانه انرا نيز لوكس و مدرن طراحي نماييم.استفاده از رنگ هاي آبي روشن و بنفش و سبز و صورتي و حتي نارنجي مي تواند موجب آرامش جسم و روح ما شود.بايد در فضاي فوق از يك نور پردازي ملايم استفاده كنيم.همچنين وجود رنگ هاي لوكس نيز مي تواند بسيار موثر باشد.استفاده از آينه هاي ديواري مي تواند فضا را آرامش بخش و مدرن جلوه دهد.امروزه براي مدرن جلوه دادن سرويس هاي بهداشتي از تنوع رنگي بالايي استفاده مي شود.


نوشته شده در : دوشنبه 21 دي 1394  توسط : مجري گوينده.    نظرات(2) .

طراحي دكوراسيون خانه مدرن و منحصر به فرد

طراحي دكوراسيون خانه

مدرن و منحصر به فرد

خانه مكاني براي اجتماع تمام افراد خانواده است و معمولا افراد حداقل يك سوم از شبانه روز را حتما در منزل خود سپري مي كنند.به همين دليل بسيار مهم است كه طراحي دكوراسيون خانه به گونه اي باشد كه بتواند تمام نيازهاي افراد يك خانواده را برطرف نمايد.يك خانه را مي توان به چند بخش تقسيم كرد و براي هر بخش نيز به فراخور كاربردي كه دارد مي بايست طراحي و دكوراسيوني خاص را در نظر گرفت.مي توان اين بخش ها را به شرح زير تقسيم بندي نمود :

بخش هال يا همان سالن نشيمن

بخش آشپزخانه

بخش اتاق خواب

بخش سرويس هاي بهداشتي و حمام

طبعا براي هر قسمت بايد از طرحي خاص و رنگي خاص استفاده شود.مثلا براي دكوراسيون آشپزخانه بايد رنگ كابينت ها با كف پوش و ديگر لوازم  هم خواني داشته باشند و فاصله ميان سه منطقه مهم يعني يخچال و اجاق گاز و سينك ظرفشويي به صورت متناسب طراحي شده باشد.وجود بخشي  كه بتوان لوازم و مواد خوراكي را در آن انبار نمود بايد در هر آشپزخانه تعبيه گردد و… نكاتي كه مورد نياز دكوراسيون يك آشپزخانه است بايد در آن در نظر گرفته شود.

 

براي دكوراسيون اتاق خواب نيز بايد نكاتي كه مورد نياز يك اتاق خواب است در آن لحاظ شود.اتاقي با رنگ هاي ملايم و دكوري كه باعث ايجاد آرامش  شود چرا كه قرار است در اين مكان فرد به استراحت بپردازد.و اما براي طراحي دكوراسيون خانه در بخش نشيمن طبعا مي بايست از رنگ هاي شاد و سر زنده استفاده كرد .اين مكان محلي براي اجتماع افراد خانواده استو احتمالا مي خواهند در كمال آرامش و با روحيه خوب و شداب ساعاتي را در كنار هم بگذرانند.

براي هر بخش از منزل بنا به كارايي ان مي توان طرح و دكوري خاص را در نظر گرفت.مي توان از طرح هاي سنتي استفاده كرد كه امروزه زياد مورد استقبال عموم نيستند و يا به جاي آن از طرح هاي روز دنيا به صورت مدرن براي منزل به كار برد.چيزي كه در همه بخش ها بايد رعايت شود اين است كه حتما چند فاكتور مهم در هنگام شروع به كار هر پروژه طراحي بايد در نظر گرفته شود.حال اين پروزه مي خواهد دكوراسيون مغازه باشد و يا يك دكوراسيون دفتر كار و…بايد عوامل مهم و تايين كننده نور و رنگ در همه انها به خوبي و با توجه به نوع فعاليتي كه قرار است در انجا انجام شود پياده سازي شود.

مثلا در اتاق خواب شما به نورهاي ملايم نياز داريد و براي اين منظور مي توايند حتي از آبازور ها استفاده نماييد. اما در نشيمن شما نور هاي روشن و سرزنده نياز داريد .براي دكوراسيون اداري بايد از مبلماني رسمي استفاده نماييد و اين در حاليست كه براي دكوراسيون منزل لزومي به اين كار نيست.در مورد رنگ ها نيز به همين صورت است. براي منزل مي توانيد از هر رنگي كه خودتان خواستيد و پسند كرديد استفاده نماييد اما قطعا براي يك دكوراسيون تجاري نمي توانيد صرفا تنها به جنبه هاي بصري كار نگاه كنيد و بايد ارتباطي هم ميان رنگ و نوع كاري كه قرار است صورت پذيرد نيز بيابيد.

مجموعه طراحي و دكوراسيون داخلي متد با وجود كادري مجرب و حرفه اي اماده ارائه هر گونه خدمات در اين زمينه به شما عزيزان است.مي توانيد ابتدا از نمونه كارهاي ما ديدن نماييدو در صورت پسند كردن پروژه خود را به ما واگذار نماييد.ما هميشه تمام تلاش خود را به كار بسته ايم تا بهترين و با كيفيت كارهايمان را به مشتريان عرضه داريم. كارهايي كه داراي طرح هاي خلاقانه و منحصر به فردي است و شايد يكي از برتري هايي كه در متد ديزاين نسبت به ساير شركت هاي طراح وجود دارد همين ارائه طرح هاي يونيك و كاملا دسته اول به مشتريان است.

البته قبل از اينكه بخواهم طرح نهايي را براي طراحي دكوراسيون خانه شما ارائه دهيم قطعا سعي خواهيم كرد تا جاي ممكن با سلايق و نياز هاي شما نيز اشنا شويم تا در نهايت بتوانيم پروزه را در مسري رو به جلو حركت دهيم كه دقيقا منطبق با نيازهاي شما بوده است.به شما يك دكوراسيون لوكس را ارائه خواهيم داد كه در جاي جاي ان احساس راحتي كامل داشته باشيد و بتوانيد در زمان هايي كه در منزل هستيد احساس بسيار خوبي را تجربه نماييد.

 

البته در ايجاد يك طرح ملما نوع معماري داخلي كه از قبل براي فضاي منزل شما در نظر گرفته شده بسيار تاثير گذار است و به نوعي چار چوب اوليه كار محسوب مي شود.اما با همه  اين اوصاف سعي خواهيم كرد اگر احيانا هر كجا نياز به تغييري در نوع طراحي و معماري بود ان را تا جايي كه امكان دارد به صورت خلاقانه براي شما انجام دهيم.هدف ما در نهايت ارائه كاري بي عيب و نقص بوده و تمام تلاشمان را در جهت رسيدن به اين هدف خواهيم گذاشت.

 

خانه محيطي كه در ان قرار است كانون گرمي شكل بگريد و افراد خانواده پس از طي يك روز كاري در انجا دور هم جمع شوند و احتمالا ساعات خوشي را در كنار هم سپريكنند و در شب هنگام نيز به استراحت بپردازند. از اين جهت در مبحث طراحي دكوراسيون خانه بايد با دقت و ظرافت فراواني كار نمود تا بتوان به خلق محيط كه بتواند ارامش و آسايش را به افرادش هديه دهد گام برداشت.يك خانه از بخش هاي مختلف تشكيل شده است كه به تناسب هر بخش و با توجه به كاربري كه دارد بايد طراحي مخصوصي براي انجا صورت پذيرد. مثلا براي سالن پذيرايي بايد با توجه به اسم و كاربردي كه دارد از رنگ هاي شاد و سر زنده و چيدماني مناسب استفاده نماييم .همينطور هال يا همان سالن نشيمن كه معمولا محل تجمع افراد خانه دور يكديگر است نيز بايد داراي فضايي سرز نده با نور طبيعي مناسب باشد.

در عوض در طراحي داخلي خانه بايد براي اتاق خواب ها از رنگ هاي ملايم و نور ملايم استفاده كنيم .بايد فضايي را ايجاد كنيم كه براحتي باعث القا شدن آراشم و راحتي به فرد شود . اسمش با خودش است اتاق خواب. اتاقي كه براي استراحت قرار است استفاده شود و بايد به دور از هر هيايويي اين طراحي و دكوراسيون صورت پذيرد.يكي ديگر از مهمترين بخش هاي هر منزل كه نمي توان به سادگي از كنار ان عبور كرد قطعا آشپزخانه است .مخصوصا در معماري جديد كه همه آشپزخانه باز و يا به اصطلا اپن هستند و دقيقا از تمام قسمت هاي هال و اتاق پذيرايي قابل ديد هستند .پس بايد نوع طرحي كه براي اين محيط در نظر مي گيريم بسيار حرفه اي باشد و داراي همخواني لازم با ديگر بخش ها منزل داشته باشد.

محيط آشپزخانه هم از اين جهت كه معمولا افراد براي صرف صبحانه و ناهار و شام دور هم جمع مي شوند بسسار حائز اهميت است و به قلب خانه شهرت دارد. در طراحي داخلي خانه هميشه آشپزخانه از جايگاه ويزه اي برخوردار بوده است.نوع چيدمان وسايل تا نحوه به كارگيري كابينت ها و محل قرار گرفتن مز ناهار خوري همه و همه از مهمتين بخش هايي هستند كه بايد با دقت انجام شوند.قطعا اگر آشپزخانه طروري باشد كه داراي نور طبيعي باشد مي تواند باعث سرزندگي بيشتر و احساس خوشايند در افراد منزل شود.حتي مي توانيد از چند گل طبيعي براي زيباي و شادابي بيشتر محيط در آشپزخانه هايي كه داراي نرو طبيعي هستند استفاده كنيد.

مجموعه آرك مايان با وجود كادري مجرب و حرفه اي در اين زمينه آماده ارائه اخرين دستاوردها و نمونه كارهاي موفق خود است. ما با در نظر گرفتن موقعيت فيزيك محيط منزل شما و همچنين با توجه به خواسته هايي كه در ذهن داريد سعي خواهيم كرد در نهايت طرحي بسيار حرفه اي و شيك را برايتان پديد آوريم كه در نوع خود بي نظير و زيبا باشد.طراحي دكوراسيون خانه مي تواند بر گرفته از اصول معماري و طراحي مدرن صورت پذيرد كه اين مدل بيشتر مورد پسند جوانان است و يا از معماري سنتي الگو گرفته باشد. البته تلفيقي از هر دو سبك نيز مي تواند چهره اي بسيار زيبا و خاص را به محيط خانه شما ببخشد و فضايي شيك و خاص را خلق نمايد.


نوشته شده در : دوشنبه 21 دي 1394  توسط : مجري گوينده.    نظرات(0) .

دكوراسيون شركت شم
ادامه مطلب

نوشته شده توسط احمد | ۲۹ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۴:۵۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

من و تو

تعاريف مختلفي را مي توان براي دكوراسيون داخلي يافت اما در يك تعريف ساده مي توان گفت به نحوه چيدمان ابزار و وسايل داخل يك محيط دكوراسيون داخلي مي گويند.مي دانيم هر محيط قابليت زشت و يا زيبا شدن را دارد و همه چي بر مي گردد به اينكه  وسايل و لوازم درون ان فضا را به چه ترتيبي بچينيم و از نظر نور پردازي و رنگ نيز چگونه انرا بياراييم.ممكن است در روياهاي خويش ايده هاي جالبي را داشته باشيم اما همه مي دانيم از رويا تا عمل فاصله زيادي وجود دارد و بايد خود را در شرايط واقعي قرار داده و با توجه به امكانات و فضاي موجود اقدام به چيدمان ودكوراسيون محيط نمايم.

در قدم اول بايد بدانيم كه فضايي كه قرار است در ان تغييراتي را به عنوان دكوراسيون انجام دهيم داراي چه كاربري بوده وق رار است در انجا چه اتفاقي رخ دهد.آيا  قرار است يك اتاق اداري را ديزاين كنيم و يا يك اتاق كودك ؟ مكان مورد نظر ما مكاني عمومي است  يا خصوصي ؟ اگر مكان عمومي است افرادي كه كه به انجا مراجعه مي كنند در چه طيف سني و از چه طبقه اجتماعي هستند؟ آيا براي سازماني دولتي كه داراي رنگ شازماني خاصي است قرار است كار كنيم و… ده ها سوال از اين قبيل كه مي توانند تايين كننده نقشه اوليه براي ما باشند.

اگر بر فرض بخواهيم براي يك منزل مسكوني عمليات دكوراسيون منزل را انجام دهيم بايد فاكتورهايي از قبيل تعداد افراد خانوار و اينكه آيا در خانواده طفل خردسال وجود دارد يا خير و عواملي از اين قبيل را در نظر داشته باشيم.قطعا خواسته ها و نيازهايي كه يك خانواده پر جمعيت دارند با يك خانواده كم جمعيت متفاوت است .وجود طفل خردسال نيز مي طلبد تا برا دكوراسيون اتاق خواب از الگوهاي خاص كودكان استفاده شود.و يا براي يك فضاي تجاري مثلا دكوراسيون مغازه بايد به فاكتورهايي كه به جذب بيشتر مشتري كمك مي كند توجه كنيم.اما مي خواهيم  به فاكتور هايي اشاره كنيم كه به صورت كلي مي بايست در هر پروژه اي كه قرار است انجام دهيم لحاظ شود.با هم در زير به اين موارد اشاره خواهيم داشت :

١-آسايش

قطعا همه ما انشان ها در نهايت به دنبال آسايش هستيم و همه تلاش خود را رد طي روز انجام مي دهيم تا به اين خواسته دست يابيم. محيطي كه در آن قرار دادريم با توجه به نحوه رنگ بندي و نور پردازي و چيدمان وسايلش مي تواند در ايجاد آسايش براي ما نقش تايين كننده اي را ايفا نمايد.اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه هر قدمي كه در دكوراسيون داخلي بر مي داريم بايد ما را به سمت رسيدن به آسايش بيشتر كمك كند كمي كار راحت  تر و از بسياري از ابتذال هاي موجود در طراحي مسون خواهيم ماند.

 

٢-ويژگي هاي يك طرح

هر طرحي كه مي خواهيم انجام دهيم قطعا داراي ويژگي هايي است كه منحصرا مي توان به چند نمونه كلي ان اشاره داشت: از قبيل ميزان نور طبيعي فضا – منظره محل مورد نظر و خصوصيات معماري ساختماني كه در ؟ان مي خواهيم طرح را پياده سازي كنيم.قطعا اين موارد به نوعي اجزا ثابت محيط ما مي باشند و ما بعد از اتمام كار دكوراسيون ديگر نمي توانيم به همين راحتي در آنها تغييرات ايجاد كنيم و بايد از همين اول با در نظر گرفتن دقيق آنها و با انجام محاسبات دقيق در مورد تك تك موارد ذكر شده بتوانيم از هر يك از انها نهايت استفاده را ببريم.

٣-ميزان نور محيط

اين عامل نيز مي تواند نقش تاين كننده اي در طرحي كه قرار است انجام دهيم داشته باشد. محيطي كه از نور كمي برخوردار است بايد قطعا فكري به حال نور پردازي مصنوعي آن از طريق نصب لامپ هاي سقف شود و در عوض محيطي كه از نور طبيعي بهره مي برد نياز نيست خيلي به خود زحمت داده و ايجاد نور مصنوعي كنيم.معمولا اين موضوع در پروزه هاي اداري كه قرار است در آن دكوراسيون اداري را انجام دهيم از يك روند كاملا استاندارد براي همه بخش ها استفاده مي شود.

٤-سطوح اصلي فضاي مورد نظر

منظور از سطوح اصلي همان كف و سقف و ديوارها هستند كه به عنوان بزرگترين سطوح هر محيطي در نظر گرفته مي شوند و رنگ بندي انها مي تواند تاثير مستقيمي در طرح نهايي ما داشته باشد. همچنين نوع كفپوش ها و اينكه آيا از سقف كاذب استفاده مي كنيم يا خير نيز از عوامل مهم ديگر در تايين نوع دكوراسيون داخلي ما محسوب مي شوند.در مقابل اين سطوح اصلي مي توان سطوح كوچكتر ديگري را نيز در نظر گرفت مانند سطوح درها و پنجره ها كه در درجه بعدي اهميت قرار دارند و از انها نيز مي توان در هر چه زيبا تر شدن يك طرح كمك گرفت.

 

٥-بازي با نور

نور پردازي يك محيط مي تواند ديدگاه ما را نسبت به ان محيط مثبت و يا منفي كند. اگر بتوانيم با نور بازي كنيم و انرا در جهت پيشرفت هدف هاي خود به كار ببريم قطعا برگ برنده در دستان ما است و در نهايت مي توانيم طرحي ارائه دهيم كه از نگاه بيننده كاملا شيك و راضي كننده باشد.مثلا اگر بخواهيم فضاي يك محيط را صميمي تر كنيم بايد كاري كنيم تا ارتفاع سقف اتاق به نظر كوچك تر به نظر برسد.براي اين منظور بايد نور را از سقف دور تر نگاه داريم. همچنين بايد از آبازورهايي با كلاه هاي سر بسته در جهت روشن كردن بخش هاي ديگر اتاق استفاده نماييم.اگر مي خواهيم تابلويي بروي ديوار ها نصب كنيم بايد آنها را در ارتفاع پايين تري نصب كرده تا براحتي بتوانند جلب توجه نمايند.

در عوض اگر مي خواهيم فضاي اتاق از چيزي كه هست بزرگتر به نظر آيد بايد ديوار هاي روبروي هم را با تاباندن نور  كاملا روشن نماييم.با اين تكنيك فاصله ميان دو ديوار به نظر بيشتر شده و احساس بزرگ بودن فضا به ما دست خواهد داد.در ضمن اگر امكان استفاده از آينه را داشته باشيم مي توان با آينه كاري دقيق فضاي اتاق را چند برابر در ذهن افراد بزرگتر جلوه داد.اين ها همه تكنيك هايي هستند كه تنها با نحوه نور پردازي مي توانيم براي هر محيطي پياده سازي كنيم و به محيط مورد نظرمان فضايي جدي و يا آرامش بخش و يا هر حس ديگري كه مي خواهيم ببخشيم.بازي با نور به ويژه زمانيكه قصد انجام دكوراسيون آشپزخانه را داريم بسيار مي تواند به كمك ما امده و در زيبايي اين محيط كمك كند.

براي اتاق خواب همانطور كه از اسمش هم مشخص است ما به نوري بسيار ملايم نياز داريم .نبايد در  دكوراسيون اتاق خواب از رنگ ها و نورهاي شديد استفاده كرد.

٦-شدت روشنايي

در مورد نور و نور پردازي حرف زدمي اما در مورد شدن روشنايي و نور پردازي هم مي توان نكاتي را عنوان كرد .بايد سعي كنيم تا شدن نور پردازي در تمام محيط مورد نظرمان به صورت يكنواخت باشد. در بسياري از اتاق ها و فضاهاي موجود اگر توجه كرده باشيد ممكن نقاطي را بيابيد كه تاريك تر از ساير جاها بوده و همين مي تواند به عنوان نقصي در نحوه دكوراسيون داخلي به حساب آيد.

٧-رنگ هايي كه براي يك محيط به كار مي بريم

همانطور كه رد بالا نيز عنوان كرديم بسته به اينكه در چه محيطي قرار گرفته ايم و قرا است چه نوع كاربري داشته باشد بايد به انتخاب رنگ مورد نظرمان بپردازيم.هر رنگي بيان گر يكي از حالات روحي افراد است و تلفيقي از انها نيز مي تواند پيام هاي مختلفي را رد بر داشته باشد.پس بايد با تسلط به علم رنگ شناسي و همچنين با توجه به اينكه قرار است براي چه  فردي فضا چيدمان و رنگ پردازي شود بهترين  ها را انتخاب و اجرا مي كنيم.مثلا اگر قرار است براي دكوراسيون دفتر كار رنگي را انتخاب كنيم حتما بايد به آن طرف قضيه يعني نوع مراجعه كنندگان و اينكه از چه طبقه و طيف اجتماعي هستند و مهم تر از ان براي چه منظور و هدفي به دفتر اداري ما مراجعه مي كنند را نيز در نظر بگيريم.

با افتخار اعلام مي داريم كه شركت دكوراسيون داخلي دكور ايراني با دارا بودن كادري مجرب و حرفه اي و با پشتوانه ده ها نمونه كار موفق در زمينه هاي گوناگون هر گونه همكاري در زمينه طراحي و دكوراسيون فضاهاي مورد نظر شما است. كافيست تا با كارشناسان ما در تماس باشيد. ما بهترين پيشنهاد را براي شما خواهيم داشت.

 

 

در كل بايد بتوانيم  با رنگ هايي كه به كار مي بريم ان پيامي كه قرار است به بيننده منتقل كنيم را به خوبي انجام دهيم .بايد بتوانيم از يك رنگ اصلي در تركيب رنگ هايمان استفاده كنيم كه به عنوان سخن گوي اصلي ما باشسد و پيام را به ذهن مخاطب برساند.در كنار اين رنگ اصلي بايد حتما از رنگ هايي با چيدمان مناسب در كنار رنگ اصلي استفاده كنيم.شما با كمي خلاقيت و ابتكار مي توانيد بسياري از نياز هاي رواني فرد را با همين رنگ بندي ايجاد نماييد.با هم در زير به تاثير رنگ ها در دكوراسيون داخلي كه قرار است پياده سازي كنيم مي پردازيم تا بيشتر با خصوصيات آنها آشنا شويم.

رنگ سفيد : رنگي كه نشان دهنده پاكي و يك رنگي و خالص بودن دارد و نماد صلح و آرامش است.با استفاده از اين رنگ مي توانيدبه راحتي به هر بيننده اي حس آرامش و صاف و سادگي را القا دهيد.در ضمن سفيد را با هر رنگ ديگري مي توانيد تلفيق كنيد و كنار هم قرار دهيد.از ديگر خصوصيات رنگ سفيد اين است كه باعث مي شود تا محيط شما بزطرگتر و روشن تر به نظر برسد.اگر فضاي كم نور و كوچكي داريد بهترين انتخاب براي شما همين رنگ سفيد است.به نظر ميرسد براي طراحي اتاق كار اگر مي خواهيد تا حس خوبي را به ارباب رجوع خود القا دهيد رنگ سفيد گزينه خوبي باشد.

رنگ هاي خنثي:

گاهي نياز است تا براي ايجاد يك دكوراسيون لوكس از رنگ هاي خنثي نيز استفاده نماييد. اصولا رنگ هاي خنثي به رنگ هايي گفته مي شود كه از ميزان زيادي رنگ سفيد رد درون خود برخوردار بوده اما به هيچ وجه  به سمت رنگ هاي اوليه و ثانويه خود متمايل نيستند.مي توان براي مثال به رنگ كرم اشاره كرد كه نمونه خوبي براي رنگ هاي خنثي است.نمونه اي ديگر از رنگ هاي خنثي رنگ خاكستري است.معمولا رنگ هاي خنثي در بسيار از حالات طبيعي ديده مي شوند مانند شن و خاك و زمين و چوب و… و در حالت هاي مصنوعي مانند رنگ فلزات و شيشه و سيمان و…. بايد بدانيم كه رنگ هاي خنثي در مبحث دكوراسيون داخلي از اهمين بسيار وِزه اي برخوردار هستند و مي توان رد بسياري از بخش ها با توجه به خصوصيت خنثي بودنشان از اين رنگ ها استفاده كرد.


  • آخرين ويرايش:-
نظرات(٩)       
دوشنبه ٢١ دي ١٣٩٤  ١٠:٥٥ ق.ظ

دكوراسيون مغازه

و نكات كليدي آن

اين روزها بر خلاف دهه گذشته كه سپري كرديم افراد ضرورت مباحث طراحي و دكوراسيون داخلي را بيش از پيش متوجه شده اند و فهميده اند كه داشتن دكوري خاص چقدر مي تواند بر شرايط آنها در طي روز تاثير گذار باشد. حال ممكن است دكور براي محيط منزل باشد و يا براي محيط كار. در اين بخش مي پردازيم به مبحث دكوراسيون مغازه و اهميت ان.شما اگر صاحب كسب و كاري هستيد و دوست داريد تا راهي پيدا كنيد تا در ميان ساير رقبا و همكاران خود بيشتر ديده شويد تنها راه آن اين ات كه به روشي بتوانيد توجه مخاطبين را به خود جلب نماييد.

در طي روز ممكن است هزاران نفر از كنار مغازه و فروشگاه شما عبور كنند اما تنها طيف محدودي از آنها وارد فروشگاه شما مي شوند و از ان نفرات نيز افراد محدود تري اقدام به خريد مي كنند. اگر بتوانيد از افرادي كه هر روز از جلوي مغازه شما رد مي شوند تعداد بيشتري را به سمت داخل مغازه جذب نماييد قطعا شانس بيشتري در فروش محصولات خود خواهيد داشت.با اين تعريف فكر كنم دقيقا ميزان اهميت مبحث دكوراسيون مغازه به خوبي روشن شد. اينطور مي خواهيم عنوان كنيم كه به راستي دكور و ويترين مغازه شما در واقع همه چيز شما است . اگر دقت لازم را در نوع طراحي و چيدمان و رنگ هاي استفاده شده و نور پردازي به كار رفته در ان داشته باشيد مي توان اميدورا بود كه در كسب و كاري كه راه مي اندازيد موفق خواهيد شد و اما اگر بهترين كالاها را درون مغازه داشته باشيد اما از دكوري خوب براي ان استفاده نكنيد بايد همين روزها منتظر شكست در پروزه تجاري خود باشيد.

اگر مي خواهيد در بازار رقابت  باقي بمانيد و حرفي براي گفتن داشته باشيد چاره اي نداريد كه از سمت مخاطبين خود ديده شويد و مورد توجه قرار بگيريد. اصلا همه هدف همين است كه به مخاطبين بگوييم ما كه هستيم و چه چيزي داريم و چرا بايد از ما خدمات و يا كالا دريافت كنيد.با اين مقدمه مي خواهيم در مورد دكوراسيون مغازه با شما صحبت كنيم. اهميت اين بخش در اين حد است كه مي توان گفت مهمترين پل ارتباطي ميان مشتريان و عابريني كه هر روز در حال عبور از جلوي مغازه شما هستند با محيط درون مغازه همين دكوراسيون و ويترين مغازه شما است.پس بايد بدانيد نوع نور پردازي و رنگ بندي و همه جزيياتي كه قرار است در ان به كار گرفته شود مي تواند نقش تايين كننده اي براي شما در جهت جذب و يا دفع مشتري داشته باشد.

بايد همه عواملي كه در دكوراسيون داخلي  از ان در جهت زيبا شدن و منحصر به فرد شدن استفاده مي كنيم را بسيج كرده و هر چه مي توانيم در جهت خاص شدن دكور مغازه مان بكوشيم.يكي ديگر از تفاوت هاي كار در اين بخش با ديگر بخش ها در اين است كه  مثلا در مورد موضوعدكوراسيون اداري ما مي دانيم كه دقيقا قررا است براي چه اداره اي كار كنيم و معمولا افراد مراجعه كننده ان چه كساني هستند و چه چيزي نياز دارند و بر همين اساس كار طراحي راحت رت انجام مي شود. اما در مورد يك مغازه درست كه با توجه به نوع فعاليت تجاري درون ان بايد دكور چيده شود اما جدا از اين موضوع هدف از دكور اين است كه همه عابريني كه حتي قصد خريد ندارند و فقط به عنوان يك رهگذر در حال عبور از جلوي مغازه ما هستند به نوعي كنجكاو شده و شايد همين كنجكاوي عاملي شود در جهت ورود آنها به مغازه.

معماري داخلي كه بايد در محيط درون مغازه به كار بريم مي بايست در نهايت ظرافت و حرفه اي گري باشد.مشتري كه وارد مغازه شود يعني قدم اول برداشته شده و بايد در قدم دوم كار را تمام كنيم تا بتوانيم انرا به يك خريد موفق تبديل كنيم.هيچ مي دانيد در سطح جهان عاملي كه باعث فروش يك كالا مي شود كيفيت كالا نيست بلكه شكل ظاهري ان است.؟حال هر چقدر كه محيط درون مغازه شكيل تر و زيبا تر باشد در واقع موكد لوكس بودن و با كيفيت بودن محصولات ما در ذهن مشتري بوده و همين امر مي تواند عاملي در جهت خريد شود.

با افتخار اعلام مي داريم شركت دكوراسيون داخلي دكور ايراني با كادري مجرب و حرفه اي در اين زمينه آماده ارائه آخرين و به روز ترين و مدرن ترين طرح هاي خود در زمينه انواع دكورهاي مغازه به شما عزيزان مي باشد.پيشنهاد مي كنيم قبل از اينكه تصميم نهايي خود را در جهت انتخاب طرح براي دكور مغازه تان را بگيريد حتما يك بار به دفتر شركت ما مراجعه كرده و از آخرين نمونه كارهاي ما ديدن نماييد.فعاليت در اين زمينه به نوعي در حيطيه دكوراسيون تجاري محسوب مي شود و مي بايست نكات و اصول مربوط به تجارت را در آن رعايت كنيم.

معتقد هستيم هر فضايي امكان ان را دارد كه بتواند زيبا و منحصر به فرد شود و به نوعي ديده شود.جدا از اينكه بايد براي ساخت دكور شما از بهترين و مدرن ترين متريال هاي موجود استفاده كرد اين را متذكر خواهيم شد كه مهم تر از آن نحوه چيدمان و به كارگيري از ابزرا موجود است.چرا كه اگر بهترين متريال ها را رد دكوري به كار ببريم اما اصول معماري و طراحي را در ان استفاده نكنيم قطعا نمي تواند پاسخگوي نيازهاي ما باشد و طرحي شكست خورده قلمداد مي شود.

دكوراسيون مغازه تنها به ويترين ان ختم نمي شود و مي توان ويترين را قدم اول معرفي كرد و د رمحله بعد كه به عنوان قدم دوم محسوب مي شود محيط درون خود مغازه است.بايد هم كاركنان و هم مراجعه كنندگان در زمانيكه درون اين محيط هستند كاملا احساس آرامش و راحتي نمايند. اگر بتوانيد به خريداران حس اطمينان و اعتماد را القا كنيد قطعا آنها با اطمينان خاطر بيشتري از مغازه شما خريد خواهند كرد.مي توان چند فاكتور مهم را قبل از اينكه بخواهيم طرحي براي دكوراسيون مغازه شما در نظر بگيرم را لحاظ نماييم تا در نهايت به بهترين شكل اين پروزه را اجرايي و عملياتي كنيم :

١-حتما مشخص كنيم كه قرار است در اين مغازه چه نوع كالا و خدماتي عرض شود. بايد بدانيم اصلا هدف صاحب مغازه چيست و بر اساس آن هدف شروع به طراحي و ساخت دكور نماييم.

٢-حتما مشخص كنيم كه مراجعه كنندگان اين مغازه معمولا از چه طيف اجتماعي هستند و قرار است با چه وضعيت مالي از مغازه ما ديدن نمايند.

٣-موقعيت جغرافياي مغازه خود مي تواند كليد بسياري از اين سوالات باشد. آيا مغازه ما در بالاي شهر است و رد يك منطقه لوكس قرار گرفته و يا در پايين شهر.

٤-مغازه هاي اطراف ما در چه زمينه اي در حال فعاليت هستند؟ ايا هم صنفان ما مي باشند و يا حوزه فعاليت انها متفاوت است ؟

قطعا براي اينكه بتوانيم در نهايت يك دكوراسيون لوكس را براي شما ايجاد نماييم چاره اي نداريم كه هر كدام از اين مراحل را با دقت و ظرافت خاصي به جلو ببريم.باز هم مي گوييم پروژه هيا از اين قبيل بسيار متفاوت هستند با پروزه اي كه مثلا قرار است براي دكوراسيون منزل به كار بريم. در منزل مشخص است تعداد افراد ان چند نفر هستند و همچنين مي توان با چند سوال فهميد كه سليقه و علايق انها چه چيزي استن.اما ايا مغازه اي كه هر روز هزاران نفر از كنار ويترين آن مي گذرند و ده ها مراجعه كننده مختلف با فرهنگ و سلايق مختلف دارند را مي توان به همين راحتي ديزاين كرد.؟

هدف از انجام عمليات دكوراسيون در نهايت اين است كه كار ها بهتر و با كيفيت تر انجام شود و همه چيز شكيل و زيبا باشد و حس خوبي نيز به افراد درون محيط القا شود.ما با توجه به اصول  فنگ شويي و علوم روانشناسي رنگ ها و همچنين با تجربه اي كه در زمينه نور پردازي داريم تمام تلاش خود را به كار خواهيم بست تا در نهايت به بهترين شكل ممكن براي شما انچييز كه در ذهن مي پرورانيد را طراحي و پياده سازي نماييم.

 

با افتخار اعلام مي داريم كه مجموعه دكور ايراني با وجود كادري مجرب و حرفه اي و ده ها نمونه كار موفق در زمينه انواع دكوراسيون مغازه اماده ارائه آخرين و به روز ترين طرح هاي خود در اين زمينه مي باشد.ما هميشه سعي كرده ايم تا براي هر مغازه كه مي خواهيم دكور طراحي كنيم ابتدا تمام خواسته هاي صاحب مغازه را در نظر گرفته و سپس با توجه به نوع كالايي كه قرار است رد آنجا عرضه شود و همچنين فاكتورهايي از قبيل نوع مراجعه كنندگان و سطح طبقاتي انها و همچنين موقعيت جغرافيايي مغازه كه در ان واقع شده است بهترين و زيباترين دكور ممكن را خلق نماييم.

در ايجاد دكوراسيون مغازه اگر به خوبي با تمام اجزاي كار آشنا باشيم و تمام فاكتورها را رد ان لحاظ كنيم به نظر ميرسد مي توان به نتيجه نهايي اميدوار بود. بايد بتوانيد با توجه به موضوع كاري بهترين رنگ را انتخاب كنيد. بايد بتوانيد بهترني نور پردازي را در نظر بگريد و بايد بتوانيسد بهترين طرح و چيدمان را براي كالاي مورد نظر پياده سازي كنيد.طرحي كه براي يك دكور استفاده مي كنيم مي تواند سنتي و يا مدرن باشد و يا حتي تلفيقي از اين دو مدل باشد.در هر حال بايد همه اجزا و لوازم را به گونه اي استفاده كنيم كه بتواند هدف نهايي كه همان جذب مخاطب است را بدست آوريم . در ميان اين همه زرق و برق بازار و اين همه تابلو ها و دكورهاي رنگانگي كه در مراكز فروش وجود دارد به نظر ميرسد كار سختي باشد كه بتوان برند و كالاي مورد نظر را به مشتري معرفي نمود.اين كار نيازمند صرف زمان و رعايت تمام ريزه كاري هاي حرفه اي است.

اين واقعيت را بايد قبلو كرد كه اين روزها كيفيت جنس باعث فروش ان نمي شود بلكه نوع بسته بندي و شكل ظاهري ان است كه باعث فروشش مي گردد. براي يك مغازه و فروشگاه نيز همين حكم وجود دارد و مشتري زماني به يك مغازه مي رود كه از ديد او داراي دكور و طراحي شيك و منحصر به فردي باشد و همين باعث مي شود تا حسي در مشتري بوجود آيد كه كالاي اين مغازه بهترين و با كيفيت ترين مي باشند.در واقع بايد طرح شما جذابيت هاي بصري لازم را دارا باشد.

پيشنهاد مي كنيم در اين زمينه اگر نياز به مشاوره بيشتر داريد حتما به دفتر شركت مراجعه نماييد و در مورد طرح و نياز هاي خودتان با كارشناسان ما به صورت رايگان مشورت نماييد.اين مهمترين قدمي است كه مي توان براي جذب مشتري داشت پس از كنار آن به سادگي عبور نكنيد.


  • آخرين ويرايش:-
نظرات(٠)       

تعادل و زيبايي دو خصوصيت مهم در دكوراسيون منزل

امروزه اهميت و تاثيرات مثبت فنگ شويي در دكوراسيون داخلي بر كيفيت و سبك زندگي و حتي احساس انسان مبحثي است كه بيش از پيش فراگير شده و مورد توجه قرار مي گيرد.حقيقت اين است كه نمي توان منكر تاثيرات مفيد و مثبت فنگ شويي در دكوراسيون منزل شد و از كنار انرژي مثبت و شازنده اي كه با رعايت نكات فنگ شويي پديد مي آيد ساده گذشت.فنگ شويي قادر است تا با جاري ساختن انرژي هاي مثبت در شريان خانه احساس آن را تعديل و تلطيف نمايد.باشكلي محسوس به خلق هارموني و تعادل در فضا كمك كرده و در هر چه زيباتر و دوست داشتني تر شدنطراحي دكوراسيون خانه موثر باشد.در اين بخش قصد داريم براي رسيدن به طرحي زيبا و منحصر به فرد در دكوراسيون منزل به نكات مهمي درباره فنگ شويي بپردازيم كه با رعايت انها مي توانيد محيط زيبا و متعادل را براي خود و ديگر افراد خانه ايجاد نماييد.

اهميت موسيقي در فنگ شويي

موسيق ابزار قدرتمندي در خلق احساس خوب و آرام براي هر فرد است.و اين دقيقا همان چيزي است كه در فنگ شويي يك هدف محسوب مي شود.وجود طنين آرامش بخش يك صداي خوش در فضا فنگ شويي خانه شما را تكميل مي كند.مي توانيد براي زيبا تر كردن معماري داخلي فضاي موجود نيز از يك آبنما استفاده نماييد.صداي شرشر آب  اين آبنما مي تواند بهترين موسيقي گوش نوازي باشد كه در محيط شما طنين انداز شده است.

سازماندهي و خلوت كردن محيط

مهمترين  قدم در اجراي اركان فنگ شويي در تمام بخش هاي خانه اين است كه فضا را از هر گونه به هم ريختگي و شلوغي و تراكم دور نگه داريد.بنا بر اين نخستين كاري كه بايد انجام دهيد و مهمترين نكته اي كه بايد مد نظر داشته باشيد اين است كه فقط عناصر و اشيايي را در دكوراسيون منزل خود نگه داريد كه وجودشان ضروري و لازم است و يا واقعا آنها را دوست داريد.بايد بدانيد كه ركن اوليه و اصلي فنگ شويي هر محيط اين است كه خلوت و مرتب باشد.

 

انتخاب رنگ مناسب براي درب ورودي

همه چيز از درب ورودي شروع مي شود. شايد اين موضوعدر اغلب موارد ناديده گرفته مي شود.رنگي كه شما براي درب وروردي انتخاب مي كنيد يكي از مهمترين عوامل در موفقيت و يا شكست فنگ شويي آن خانه به حساب مي آيد.رنگ مناسب براي درب ورودي هر خانه اي بر مبناي فنگ شويي به سمت و جهت قرارگيري خانه بستگي دارد.به عنوان مثال مناسب ترين رنگ براي در ورودي خانه هاي رو به شرق سبز رنگ است.و براي خانه هايي كه به سمت جنوب شرقي هستند رنگ آبي از همه مناسب تر است.و اما براي خانه هايي كه به سمت جنوب مي باشند رنگ قرمز مي تواند بهترين پيشنهاد باشد.رنگ هاي تيره مانند مشكي و يا ارغواني نيز براي خانه هايي كه به سمت شمال باز مي شوند بسار مناسب مي باشند.چنانچه دوست داريد دكوراسيون لوكس و بي نظيري داشته باشيد بايد دقت كنيد كه هيچگاه دست به انتخاب رنگ هاي كليشه اي نزنيد.

موقعيت تلويزيون در محيط فنگ شويي كجا باشد ؟

در مورد تلويزيون بايد بگوييم كه توصيه يا قانون خاصي براي قرار گيري آن وجود ندارد.فقط جاي قرار گرفتن تلويزيون زماني كه خاموش است ممكن است قابل بحث باشد زيرا از نظر فنگ شويي بهتر است فيزيك تلويزيون  تا جايي كه ممكن است در رويت نباشد..اگر مي توانيد جايي منفك و اختصاصي براي تلويزيون خود در نظر بگيريد و ان محيط را تبديل به يك سينماي خانگي كوچك نماييد.. البته اگر هم در دكوراسيون منزل شما جايي براي اين منظور وجود ندارد زياد نگران نباشيد.

 

 

چيدمان اتاق نشيمن بر مبناي اصول فنگ شويي

پس ا
ادامه مطلب

نوشته شده توسط احمد | ۲۹ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۳:۳۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |


Powered By
titablog.com